EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:272:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 272, 10. oktober 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 272
45. årgang
10. oktober 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2002 af 9. oktober 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1790/2002 af 8. oktober 2002 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1791/2002 af 9. oktober 2002 om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Marokko foretager inden importen i Det Europæiske Fællesskab 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2002 af 9. oktober 2002 om fravigelse af forordning (EF) nr. 449/2001 for så vidt angår ansøgning om forudbetaling af støtte for tomater for produktionsåret 2002/03 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1793/2002 af 9. oktober 2002 om fastsættelse for produktionsåret 2001/02 af den anslåede olivenolieproduktion samt af det enhedsbeløb for produktionsstøtten, der kan udbetales som forskud 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2002 af 9. oktober 2002 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1249/2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2366/98 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen for produktionsstøtte for olivenolie i produktionsårene 1998/99 til 2003/04 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2002 af 9. oktober 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1796/2002 af 9. oktober 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1491/2002 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for vin, der er fastsat for regionerne i den yderste periferi ved Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1797/2002 af 9. oktober 2002 om fastsættelse af importtold for ris 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1798/2002 af 9. oktober 2002 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 23
Domstolen
*Ændringer i Domstolens procesreglement af 17. september 2002 24

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/778/EC
*Kommissionens beslutning af 9. april 2002 om støtteordning C 74/2001 (ex NN76/2001), som Belgien har gennemført, og om den støtteordning, som Belgien planlægger at gennemføre til fordel for diamantsektoren (meddelt under nummer K(2002) 1345) (1) 25
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top