EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:139:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 139, 30. maj 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 139
40. årgang
30. maj 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 953/97 af 27. maj 1997 om fordeling for 1997 mellem medlemsstaterne af fangstkvoter for fartøjer, der udøver fiskeri i Den Russiske Føderations zone

1

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 954/97 af 27. maj 1997 om fastsættelse for 1997 af visse foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne, som finder anvendelse på fartøjer, der fører Den Russiske Føderations flag

3

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 955/97 af 29. maj 1997 om gennemførelsesbestemmelser for forvaltningen af et årligt toldkontingent på 5 000 tons fiskefoder henhørende under KN-kode ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 og ex 2309 90 41 med oprindelse på Færøerne i henhold til Rådets afgørelse 97/126/EF

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 956/97 af 29. maj 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår særlige foranstaltninger for forarbejdede asparges

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 957/97 af 29. maj 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 958/97 af 29. maj 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 530/97 omhandlede licitation

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 959/97 af 29. maj 1997 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 531/97 omhandlede licitation

19

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 960/97 af 29. maj 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1629/96 omhandlede licitation

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 961/97 af 29. maj 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1630/96 omhandlede licitation

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 962/97 af 29. maj 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1631/96 omhandlede licitation

22

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 963/97 af 29. maj 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

23

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 964/97 af 29. maj 1997 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

25

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/332/EKSF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 26. februar 1997 om Italiens påtænkte støtte til Mini Acciaieria Odolese som led i lukningen af den private italienske jern- og stålsektor (Kun den italienske udgave er autentisk) (1)

27

  

97/333/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 23. april 1997 om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de udgifter for regnskabsåret 1993, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (Kun de spanske, danske, tyske, græske, engelske, franske, italienske, nederlandske og portugisiske udgaver er autentiske)

30

  

97/334/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 28. maj 1997 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse fiskerivarer med oprindelse i Indien (1)

44

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top