EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:027:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 27, 30. januar 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 27
40. årgang
30. januar 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 154/97 af 20. januar 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 619/71 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af støtte til hør og hamp

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 155/97 af 29. januar 1997 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 156/97 af 29. januar 1997 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 157/97 af 29. januar 1997 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 24. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1464/96

7

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 158/97 af 29. januar 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 2482/95 om visse overgangsforanstaltninger for Østrig om spiritus

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 159/97 af 29. januar 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 160/97 af 29. januar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 161/97 af 29. januar 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den femte dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2081/96

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 162/97 af 29. januar 1997 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 163/97 af 29. januar 1997 om ændring af importtolden for ris

17

 

*

Europa-Parlamentets OG Rådets Direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet

20

 

*

Rådets Direktiv 97/3/EF af 20. januar 1997 om ændring af direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

30

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/85/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. januar 1997 om anerkendelse af, at produktionen af visse kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder i Spanien på grund af disse vines kvalitative egenskaber langt fra er tilstrækkelig til at dække efterspørgslen (Kun den spanske udgave er autentisk) (1)

35

  

97/86/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 10. januar 1997 om det særlige EF-tilskud til overvågning i forbindelse med udryddelse af mund- og klovesyge i Grækenland (Kun den græske udgave er autentisk)

37

  

97/87/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 15. januar 1997 om et særligt EF-tilskud til diagnosticerings- og forvaltningsforanstaltninger til udryddelse af mund- og klovesyge i Grækenland (Kun den græske udgave er autentisk)

39

  

97/88/EF:

 
  

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 20. januar 1997 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

43

  

97/89/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 24. januar 1997 om bemyndigelse af visse medlemsstater til at fastsætte undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår læggekartofler med oprindelse i Canada (Kun de spanske, græske, italienske og portugisiske udgaver er autentiske)

45

  

97/90/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 24. januar 1997 om forlængelse af den periode, der omhandles i artikel 15, stk. 2a, i direktiv 66/403/EØF om handel med læggekartofler

49

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top