EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:330:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 330, 21. december 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 330
37. årgang
21. december 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3116/94 af 12. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1765/92 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3117/94 af 12. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for æg

4

 

*

Kommissionens henstilling nr. 3118/94/EKSF af 19. december 1994 om forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter, der henhører under EKSF-traktaten og har oprindelse i tredjelande

6

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3119/94 af 19. december 1994 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af ferrosiliciummangan med oprindelse i Rusland, Ukraine, Brasilien og Sydafrika

15

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3120/94 af 19. december 1994 om genindførelse af opkrævning af told og afslutning på afskrivninger på det toldloft, der blev åbnet i 1994 for visse tekstilvarer med oprindelse i Mexico, Malaysia, Litauen, Kina og Brasilien som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

24

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3121/94 af 19. december 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse tekstilvarer med oprindelse i Pakistan, Iran, Indien og Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3122/94 af 20. december 1994 om fastlæggelse af kriterierne for risikoanalysen for så vidt angår landbrugsprodukter, der giver ret til udbetaling af restitution

31

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3123/94 af 20. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser for den importordning for frosset mellemgulv af oksekød, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 3074/94

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3124/94 af 20. december 1994 om fastsættelse af særlige regler for overførsel af retten til supplementet til godtgørelsen for produktion af hård hvede i Portugal

38

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3125/94 af 20. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1722/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 og (EØF) nr. 1418/76 for så vidt angår ordningerne med produktionsrestitutioner for korn og ris

39

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3126/94 af 20. december 1994 om fastsættelse af støtten for levering til De Kanariske Øer af vegetabilske olier (undtagen olivenolie) inden for rammerne af den ordning, der er fastsat i artikel 2 og 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92

42

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3127/94 af 20. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2967/85 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Fællesskabets handelsklasseskema for svinekroppe

43

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3128/94 af 20. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 3254/93 for så vidt angår den særlige forsyningsordning for visse frugter og grøntsager til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav for 1995

45

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3129/94 af 20. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2273/93 om fastsættelse af interventionscentrene for korn som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse

48

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3130/94 af 20. december 1994 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter inden for svinekødssektoren

51

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3131/94 af 20. december 1994 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

55

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3132/94 af 20. december 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

57

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3133/94 af 20. december 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

59

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3134/94 af 20. december 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

61

 

*

KOMMISSIONENS DIREKTIV 94/61/EF af 15. december 1994 om forlængelse af perioden for foreløbig anerkendelse af visse beskyttede zoner som omhandlet i artikel 1 i direktiv 92/76/EØF

63

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/809/Euratom:

 
 

*

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 16. november 1994 om ændring af afgørelse 85/593/Euratom om reorganisering af Det Fælles Forskningscenter (FFC)

64

  

94/810/EKSF, EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 12. december 1994 om høringskonsulentens kompetenceområde under Kommissionens behandling af konkurrencesager (1)

67

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top