EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1975:194:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 194, 25. juli 1975


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 194
18. Årgang
25. juli 1975Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

75/436/Euratom, EKSF, EØF:

 
 

*

Rådets Henstilling af 3. marts 1975 om påligning af omkostninger og de offentlige myndigheders indgriben på miljøområdet

1

  

75/437/EØF:

 
 

*

Rådets Afgørelse af 3 marts 1975 om indgåelse af konventionen til forhindring af landbaseret havforurening

5

  

Konvention om forhindring af landbaseret havforurening (Paris-Konventionen)

22

  

75/438/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 3. marts 1975 om Fællesskabets deltagelse i den interimskommission, som er nedsat på grundlag af resolution III i konventionen om bekæmpelse af landbaseret havforurening

30

  

75/439/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 75/439/EØF af 16. juni 1975 om bortskaffelse af olieaffald

31

  

75/440/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 75/440/EØF af 16. juni 1975 om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne

34

  

75/441/EØF:

 
 

*

Rådets Beslutning af 24. juni 1975 om indførelse af en fælles procedure for udveksling af information mellem overvågnings- og kontrolnet med hensyn til data om luftforurening forårsaget af svovlforbindelser og svævestøv

40

  

75/442/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald

47
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt med fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top