EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:107:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 107, 03. maj 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 107
45. årgang
3. maj 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Regionsudvalget
38. plenarforsamling af 4. og 5. april 2001
2002/C 107/01Regionsudvalgets resolution om "bekæmpelse af mund- og klovsygen" 1
41. plenarforsamling af 14. og 15. november 2001
2002/C 107/02Regionsudvalget udtalelse om "Den fælles landbrugspolitiks betydning for regionerne ved EU's udvidelse" 3
2002/C 107/03Regionsudvalgets udtalelse om "Lokalstyrerepræsentanters deltagelse i Ministerrådets arbejde og Regionsudvalgets deltagelse i Rådets uformelle møder" 5
2002/C 107/04Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Ti år efter Rio: Forberedelse af verdenskonferencen om bæredygtig udvikling i 2002" 9
2002/C 107/05Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens grønbog På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed" 13
2002/C 107/06Regionsudvalgets udtalelse om "Udvikling af landdistrikterne gennem en målrettet politik på det informations- og kommunikationsteknologiske område" 17
2002/C 107/07Regionsudvalgets udtalelse om "Beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler" 19
2002/C 107/08Regionsudvalgets udtalelse om "Fødevaresikkerhed: BSE-krisen og dens konsekvenser for forbrugerne og de primære producenter" 21
2002/C 107/09Regionsudvalgets udtalelse om "Beretning fra Kommissionen om Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhads aktiviteter" 24
2002/C 107/10Regionsudvalgets udtalelse om "Anden rapport om økonomisk og social samhørighed" 27
2002/C 107/11Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Et sikrere informationssamfund: Højnelse af sikkerheden i informationsinfrastrukturerne og bekæmpelse af computerrelateret kriminalitet: eEurope 2002" 29
2002/C 107/12Regionsudvalgets udtalelse om "Styrkelse af de institutionelle strukturer på lokalt og regionalt niveau i ansøgerlandene" 32
2002/C 107/13Regionsudvalgets resolution om "Forberedelsen af Det Europæiske Råd i Laeken og videreudviklingen af Den Europæiske Union på den næste regeringskonference i 2004" 36
2002/C 107/14Regionsudvalgets udtalelse om "Regionsudvalgets rolle og deltagelse i EU's beslutningstagning" 40
2002/C 107/15Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens grønbog om den fælles fiskeripolitiks fremtid" 44
2002/C 107/16Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om forenkling af landbrugslovgivningen 51
2002/C 107/17Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om"Indførelse af en fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder (NUTS)" 54
2002/C 107/18Regionsudvalgets udtalelse om Årsrapport for Samhørighedsfonden 1999 56
2002/C 107/19Regionsudvalgets udtalelse om "Ellevte årsberetning om Strukturfondene (1999)" 60
2002/C 107/20Regionsudvalgets udtalelse om "Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Udvikling af et europæisk iværksættersamfund Unionens foranstaltninger til fordel for de små og mellemstore virksomheder (SMV'er)"" 64
2002/C 107/21Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens meddelelse Samarbejde for at fastholde dynamikken — Evaluering af strategien for det indre marked — 2001" 68
2002/C 107/22Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om Handlingsplaner for biodiversitet: landbrug, fiskeri, økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde samt bevaring af naturressourcer" 73
2002/C 107/23Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne" 76
2002/C 107/24Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse om Programmet Ren Luft i Europa (CAFE): Mod en tematisk strategi for luftkvalitet 78
2002/C 107/25Regionsudvalgets udtalelse om "Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Årsberetning om "Lige muligheder for kvinder og mænd i Den Europæiske Union 2000"" 82
2002/C 107/26Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne" 85
2002/C 107/27Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Net- og informationssikkerhed: Forslag til en europæisk strategi" 89
2002/C 107/28Regionsudvalgets udtalelse om "De beskæftigelsespolitiske aspekter af EU's udvidelse" 94
2002/C 107/29Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — "Beskæftigelses-, social- og arbejdsmarkedspolitikken: investering i kvalitet"" 98
2002/C 107/30Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik for 2002 103
2002/C 107/31Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Handicapår 2003" 108
2002/C 107/32Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs flerårige rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 2002-2006 som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum 111
DA
Top