EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:036:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 36, 11. februar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 36

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
11. februar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/232 af 7. februar 2017 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/233 af 7. februar 2017 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

3

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/234 af 7. februar 2017 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Mikronesiens Forenede Stater om visumfritagelse for kortvarige ophold

5

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/235 af 7. februar 2017 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

7

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/236 af 10. februar 2017 om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/237 af 10. februar 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/238 af 10. februar 2017 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/239 af 10. februar 2017 om godkendelse af aktivstoffet oxathiapiprolin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/240 af 10. februar 2017 om afvisning af godkendelse af Satureja montana L. æterisk olie som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ( 1 )

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/241 af 10. februar 2017 om afvisning af godkendelse af Origanum vulgare L. æterisk olie som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ( 1 )

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/242 af 10. februar 2017 om indledning af en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 og (EU) 2016/185 (om udvidelse af den endelige udlignings- og antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina til at omfatte importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan), med henblik på at fastslå, om en malaysisk eksporterende producent kan indrømmes fritagelse for disse foranstaltninger ved at ophæve antidumpingtolden for importen fra denne eksporterende producent og indføre registrering af importen fra samme eksporterende producent

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/243 af 10. februar 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 for så vidt angår den medrapporterende medlemsstat for aktivstoffet metaldehyd ( 1 )

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/244 af 10. februar 2017 om ikke-fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet linuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

54

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/245 af 10. februar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

57

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/246 af 7. februar 2017 om en henstilling om forlængelse af den midlertidige grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder, som truer den overordnede funktion af Schengenområdet

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 af 9. februar 2017 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 1044)  ( 1 )

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top