EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:283:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 283, 14. oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 283

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
14. oktober 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1532/2006 af 12. oktober 2006 om betingelserne for visse importkontingenter for oksekød af høj kvalitet

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1533/2006 af 13. oktober 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1534/2006 af 13. oktober 2006 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 18. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2006 af 13. oktober 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 18. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1536/2006 af 13. oktober 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 18. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1537/2006 af 13. oktober 2006 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 50. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1538/2006 af 13. oktober 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. oktober 2006

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1539/2006 af 13. oktober 2006 om vedtagelse af en plan for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 2007-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1540/2006 af 13. oktober 2006 om bemyndigelse for 2006 til at udbetale forskud på visse direkte betalinger fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1541/2006 af 13. oktober 2006 om fastsættelse af koefficienten til fastlæggelse af tilbagetrækningstærsklen i artikel 3 i forordning (EF) nr. 493/2006

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1542/2006 af 13. oktober 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 493/2006 for så vidt angår overgangsforanstaltningerne i forbindelse med reformen af den fælles markedsordning for sukker

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1543/2006 af 12. oktober 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, som ændret ved forordning (EF) nr. 910/2006 ( 1 )

27

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 5. oktober 2006 om etablering af en mekanisme for gensidig informering om medlemsstaternes foranstaltninger på asyl- og indvandringsområdet

40

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 3. oktober 2006 om ændring af beslutning 2005/710/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i Rumænien (meddelt under nummer K(2006) 4321)  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens beslutning af 12. oktober 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF, for så vidt angår undtagne anvendelser af bly i krystalglas (meddelt under nummer K(2006) 4789)  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens beslutning af 12. oktober 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF, for så vidt angår undtagne anvendelser af bly og cadmium (meddelt under nummer K(2006) 4790)  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslutning af 12. oktober 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF, for så vidt angår undtagne anvendelser af hexavalent chrom (meddelt under nummer K(2006) 4791)  ( 1 )

50

 

*

Kommissionens beslutning af 13. oktober 2006 om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår betingelserne for flytninger ud af og gennem spærrezoner i forbindelse med bluetongue (meddelt under nummer K(2006) 4813)  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens beslutning af 13. oktober 2006 om forbud mod markedsføring af skørost fremstillet på et mejeri i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2006) 4877)  ( 1 )

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top