EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:349:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 349, 31. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 349

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
31. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98

1

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 21. december 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen om toldfrihed for integrerede multichipkredsløb (MCP) (1)

24

Aftale om toldfrihed for integrerede multichipkredsløb (MCP)

25

 

 

Kommissionen
De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring

 

*

Afgørelse nr. 203 af 26. maj 2005 om ændring af afgørelse nr. 170 af 11. juni 1998 om udarbejdelse af de i artikel 94, stk. 4, og 95, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 omhandlede fortegnelser (2)

27

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/966/FUSP af 14. november 2005 om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds deltagelse i Den Europæiske Unions observatørmission i Aceh (Indonesien) (observatørmissionen i Aceh — AMM)

30

Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds deltagelse i Den Europæiske Unions observatørmission i Aceh (Indonesien) (observatørmissionen i Aceh — AMM)

31

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets fælles aktion 2005/825/FUSP af 24. november 2005 om ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina (EUT L 307 af 25.11.2005)

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

 

(2)   Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top