EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:323:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 323, 26. november 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 323
40. årgang
26. november 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) Nr. 2326/97 af 25. november 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 32/82 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for oksekød

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) Nr. 2327/97 af 25. november 1997 om åbning af EF-toldkontingenter for 1998 for får, geder, fårekød og gedekød henhørende under KN- kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 og 0204 og om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) Nr. 2328/97 af 25. november 1997 om åbning af importtrancher på 280 330 tons blød kvalitetshvede i forbindelse med toldkontingent på 300 000 tons kvalitetshvede åbnet ved forordning (EF) nr. 529/97

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2329/97 af 25. november 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) Nr. 2330/97 af 25. november 1997 om åbning og forvaltning af et EF- toldkontingent for 1998 for varer henhørende under KN- kode 0714 10 10, 0714 10 91 og 0714 10 99 med oprindelse i Thailand

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2331/97 af 25. november 1997 om særlige betingelser for ydelse af eksportrestitutioner for visse svinekødsprodukter

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) Nr. 2332/97 af 25. november 1997 om femte ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) Nr. 2333/97 af 25. november 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 for så vidt angår nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter inden for svinekødssektoren

25

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/791/EF, Euratom:

 
 

*

Rådets afgørelse af 20. november 1997 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

27

  

97/792/EF, Euratom:

 
 

*

Rådets afgørelse af 20. november 1997 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

28

  

Kommissionen

  

97/793/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 15. juli 1997 hvorved det pålægges Tyskland at fremsende alle dokumenter, oplysninger og data om omstruktureringen af SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG, Sachsen, og om den ydede støtte (C 9/97 ex NN 2/97 og N 645/96) (Kun den tyske udgave er autentisk) (1)

29

  

97/794/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 12. november 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/496/EØF for så vidt angår veterinærkontrol af levende dyr, der skal indføres fra tredjelande (1)

31

  

97/795/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 12. november 1997 om godkendelse af Den Italienske Republiks anmodning vedrørende fristen for udbetaling af fremskyndet støtte til virksomheder, der forarbejder tomater (Kun den italienske udgave er autentisk)

37

  

97/796/EKSF, Euratom:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 17. november 1997 om indgåelse på Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side om handel og handelsanliggender (1)

38

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 189 af 20. juli 1990)

39

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 169 af 12. juli 1993)

39

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top