Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:323:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 323, 26. marraskuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 323
40. vuosikerta
26. marraskuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Komission asetus (EY) N:o 2326/97, annettu 25 päivänä marraskuuta 1997, naudanliha-alan viennin erityisvientitukien myöntämisen edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 32/82 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2327/97, annettu 25 päivänä marraskuuta 1997, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuodeksi 1998 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2328/97, annettu 25 päivänä marraskuuta 1997, laatuvehnää koskevan 280 330 tonnin suuruisen tuontierän avaamisesta asetuksen (EY) N:o 529/97 puitteissa avatun 300 000 tonnin suuruisen laatuvehnää koskevan tariffikiintiön mukaisesti

10

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2329/97, annettu 25 päivänä marraskuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2330/97, annettu 25 päivänä marraskuuta 1997, Thaimaasta peräisin olevien CN-koodeihin 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 kuuluvien tuotteiden yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista vuonna 1998

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2331/97, annettu 25 päivänä marraskuuta 1997, joidenkin sianliha-alan tuotteiden vientituen myöntämistä koskevista erityisehdoista

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2332/97, annettu 25 päivänä marraskuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa annetun asetuksen (EY) N:o 913/97 muuttamisesta viidennen kerran

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2333/97, annettu 25 päivänä marraskuuta 1997, asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön osalta sianliha-alalla

25

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

97/791/EY, Euratom:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 1997, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä

27

  

97/792/EY, Euratom:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 1997, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä

28

  

Komissio

  

97/793/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 1997, Saksan hallituksen velvoittamisesta toimittamaan kaikki asiakirjat ja tiedot SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG:n, Sachsen, rakenneuudistuksesta ja myönnetyistä tuista (C 9/97, ent. NN 2/97 ja N 645/96) (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen) (1)

29

  

97/794/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 1997, tietyistä neuvoston direktiivin 91/496/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien elävien eläinten eläinlääkärintarkastusten osalta (1)

31

  

97/795/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 1997, tomaattien jalostusteollisuudelle maksettavan ennakkotuen maksun määräaikaa koskevan Italian tasavallan pyynnön hyväksymisestä (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

37

  

97/796/EHTY, Euratom:

 
 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1997, yhdeltä puolen Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön ja toiselta puolen Kirgisian tasavallan kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä Euroopan atomienergiayhteisön puolesta (1)

38

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top