EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:144:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 144, 4. juni 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 144
40. årgang
4. juni 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 994/97 af 3. juni 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 763/97 om indførelse af en overvågningsordning ved indførsel af surkirsebær, friske, med oprindelse i Republikken Bosnien- Hercegovina, Republikken Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

1

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 995/97 af 3. juni 1997 om gennemførelsesbestemmelser for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998 for de toldkontingenter i oksekødssektoren, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1926/96 for Estland, Letland og Litauen

2

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 996/97 af 3. juni 1997 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN- kode 0206 29 91

6

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 997/97 af 3. juni 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1431/94, (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 om gennemførelsesbestemmelser for en række toldkontingenter for æg og fjerkrækød og om forlængelse af gyldighedsperioden for visse dertil hørende licenser

11

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 998/97 af 3. juni 1997 om tilpasning af bilagene til Rådets forordning (EF) nr. 3281/94 om anvendelse af et fireårigt arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1995-1998 for visse industrivarer med oprindelse i udviklingslande

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 999/97 af 3. juni 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1000/97 af 3. juni 1997 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

17

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg - Erklæring fra Rådet og Parlamentet ad artikel 6, stk. 1 - Erklæring fra Kommissionen ad artikel 3, stk. 1, første led

19

 

*

Erklæring fra Rådet og Parlamentet ad artikel 6, stk. 1

28

 

*

Erklæring fra Kommissionen ad artikel 3, stk. 1, første led

28

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/337/EF, Euratom:

 
 

*

Rådets Afgørelse af 27. maj 1997 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

29

  

97/338/EF, Euratom:

 
 

*

Rådets Afgørelse af 27. maj 1997 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

30
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top