EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:144:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 144, 4 juni 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 144
fyrtionde årgången
4 juni 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 994/97 av den 3 juni 1997 om ändring av förordning (EG) nr 763/97 om inrättandet av ett system för övervakning av import av färska surkörsbär med ursprung i republikerna Bosnien och Hercegovina, Kroatien och i den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 995/97 av den 3 juni 1997 om tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli 1997 - 30 juni 1998 för de tullkvoter av nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1926/96 för Estland, Lettland och Litauen

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 996/97 av den 3 juni 1997 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 997/97 av den 3 juni 1997 om ändring av förordningarna (EG) nr 1431/94, (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 om tillämpningsföreskrifter för vissa tullkvoter för ägg och fjäderfäkött och om förlängning av giltighetstiden för vissa licenser avseende dessa kvoter

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 998/97 av den 3 juni 1997 om anpassning av bilagorna till rådets förordning (EG) nr 3281/94 om tillämpning av ett fyraårigt system med allmänna tullförmåner (1995-1998) för vissa industriprodukter med ursprung i utvecklingsländerna

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 999/97 av den 3 juni 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1000/97 av den 3 juni 1997 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

17

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal

19

 

*

Rådets och parlamentets uttalande till artikel 6.1

28

 

*

Kommissionens uttalande till artikel 3.1 första strecksatsen

28

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/337/EG, Euratom:

 
 

*

Rådets beslut av den 27 maj 1997 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

29

  

97/338/EG, Euratom:

 
 

*

Rådets beslut av den 27 maj 1997 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

30
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top