EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:254:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 254, 30. september 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 254
37. årgang
30. september 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2331/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

1

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2332/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for fjerkrækød

4

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2333/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for æg

9

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2334/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af slusepriser og importbelastninger for ægalbumin og mælkealbumin

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2335/94 af 29. september 1994 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina

13

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2336/94 af 28. september 1994 om gratis levering af blød hvede fra intervention til Georgien, Armenien og Aserbajdsjan i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1999/94

14

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2337/94 af 29. september 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 1590/94 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i svinekødsektoren af en ordning, der er fastsat i de interimsaftaler, som Fællesskabet har indgået med Bulgarien og Rumænien, samt om ændring af forordning (EF) nr. 1809/94

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2338/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af acontobeløbet på omkostningerne ved afsætning af visse destillater til 1995

22

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2339/94 af 29. september 1994 om suspension af forudfastsættelsen af eksportrestitutioner for visse korn- og risprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

23

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2340/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

24

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2341/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for frugt og grøntsager

35

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2342/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

38

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2343/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

41

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

44

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2345/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

46

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2346/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

48

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2347/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

52

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2348/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

54

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2349/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

57

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2350/94 af 29. september 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 3190/93 om fastsættelse af den fælles nedsættelseskoefficient til beregning af den mængde bananer, der skal tildeles hver erhvervsdrivende i kategori A og B af det årlige toldkontingent i 1994

59

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2351/94 af 29. september 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2985/93 om fastsættelse af den ensartede nedsættelseskoefficient med henblik på bestemmelse af den mængde bananer, der skal tildeles hver erhvervsdrivende i kategori C som led i toldkontingentet for 1994

60

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2352/94 af 29. september 1994 om forhøjelse af toldkontingentet for 1994 og om fastsættelse for det samme år af en supplerende periode for indgivelse af ansøgning om importlicens for bananer i fjerde kvartal

61

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2353/94 af 29. september 1994 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

63

 

*

Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne

64

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/653/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 27. juli 1994 om den anmeldte forøgelse af Air Frances kapital (1)

73

  

94/654/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. september 1994 om prognosen for produktionen og forbruget af bananer i Fællesskabet samt for ind- og udførsel for 1994

90

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/94 af 4. juli 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3652/81 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med forudfastsættelsesattester i forbindelse med restitutioner for fjerkrækød og æg (EFT nr. 170 af 5. 7.1994)

92

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top