EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:254:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 254, 30 september 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 254
37e jaargang
30 september 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EG) nr. 2331/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

1

  

Verordening (EG) nr. 2332/94 van de Commissie van 29 september 1994 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee

4

  

Verordening (EG) nr. 2333/94 van de Commissie van 29 september 1994 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector eieren

9

  

Verordening (EG) nr. 2334/94 van de Commissie van 29 september 1994 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de belastingen bij invoer voor ovoalbumine en lactoalbumine

11

  

Verordening (EG) nr. 2335/94 van de Commissie van 29 september 1994 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China

13

 

*

Verordening (EG) nr. 2336/94 van de Commissie van 28 september 1994 betreffende de gratis levering aan Georgië, Armenië en Azerbeidzjan van zachte tarwe uit interventievoorraden, in het kader van Verordening (EG) nr. 1999/94 van de Raad

14

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2337/94 VAN DE COMMISSIE van 29 september 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1590/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, Bulgarije en Roemenië en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1809/94

19

 

*

Verordening (EG) nr. 2338/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van het bedrag van het voorschot op de kosten voor de afzet van bepaalde door distillatie verkregen produkten voor 1995

22

  

Verordening (EG) nr. 2339/94 van de Commissie van 29 september 1994 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de uitvoerrestituties voor bepaalde graan- en rijstprodukten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen

23

  

Verordening (EG) nr. 2340/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

24

  

Verordening (EG) nr. 2341/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

35

  

Verordening (EG) nr. 2342/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

38

  

Verordening (EG) nr. 2343/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

41

  

Verordening (EG) nr. 2344/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

44

  

Verordening (EG) nr. 2345/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

46

  

Verordening (EG) nr. 2346/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

48

  

Verordening (EG) nr. 2347/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

52

  

Verordening (EG) nr. 2348/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

54

  

Verordening (EG) nr. 2349/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

57

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2350/94 VAN DE COMMISSIE van 29 september 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3190/93 tot vaststelling van de uniforme verminderingscoëfficiënt voor het bepalen van de hoeveelheid bananen die in het kader van het tariefcontingent voor 1994 aan elke marktdeelnemer van de categorieën A en B wordt toegewezen

59

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2351/94 VAN DE COMMISSIE van 29 september 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2985/93 tot vaststelling van de uniforme verminderingscoëfficiënt voor het bepalen van de hoeveelheid bananen die in het kader van het tariefcontingent voor 1994 aan elke marktdeelnemer van categorie C wordt toegewezen

60

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2352/94 VAN DE COMMISSIE van 29 september 1994 houdende verhoging van de grootte van het tariefcontingent voor 1994 en houdende vaststelling, voor hetzelfde jaar, van een extra periode voor de indiening van certificaataanvragen voor de invoer van bananen in het vierde kwartaal

61

  

Verordening (EG) nr. 2353/94 van de Commissie van 29 september 1994 tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

63

 

*

Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers

64

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

94/653/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 juli 1994 betreffende de aangekondigde kapitaalverhoging van Air France (1)

73

  

94/654/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 september 1994 tot vaststelling voor de Gemeenschap van de geraamde balans van produktie en verbruik, en van invoer en uitvoer van bananen voor 1994

90

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1617/94 van de Commissie van 4 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3652/81 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van certificaten met vaststelling vooraf van de restituties in de sector slachtpluimvee en eieren (PB nr. L 170 van 5. 7.1994)

92

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top