EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0344

Kommissionens forordning (EU) 2024/344 af 22. januar 2024 om ændring og berigtigelse af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af mandipropamid i eller på visse produkter

C/2024/342

OJ L, 2024/344, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/344/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/344/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie L


2024/344

23.1.2024

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2024/344

af 22. januar 2024

om ændring og berigtigelse af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af mandipropamid i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (»MRL'er«) af mandipropamid.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om en importtolerance for mandipropamid, som anvendes på papajaer i Brasilien. Ansøgeren gjorde gældende, at den godkendte anvendelse af dette stof på en sådan afgrøde i det pågældende land medfører højere restkoncentrationer end MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at en højere MRL ville være nødvendig for at undgå handelsbarrierer, når denne afgrøde importeres.

(3)

I overensstemmelse med artikel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 396/2005 har den pågældende medlemsstat evalueret ansøgningen og sendt evalueringsrapporten til Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«).

(4)

Autoriteten har vurderet ansøgningen og evalueringsrapporten. Den undersøgte navnlig risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og har afgivet en begrundet udtalelse om den foreslåede MRL (2). Autoriteten har fremsendt den begrundede udtalelse til ansøgeren, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort den.

(5)

Autoriteten konkluderede, at alle datakrav var opfyldt for så vidt angår papaja, og at den ændring af MRL'en, som ansøgeren havde anmodet om, var acceptabel med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om de toksikologiske egenskaber ved mandipropamid. Der kan ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for dette stof gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde det, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(6)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelse og under hensyntagen til alle relevante faktorer, jf. artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, konkluderes det, at den foreslåede ændring af MRL'en er acceptabel.

(7)

Som led i gennemgangen af de gældende MRL'er for mandipropamid, der blev foretaget i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005 (3), for så vidt angår rodfrugtafgrøder, konstaterede autoriteten desuden, at visse oplysninger om toksiciteten af metabolitten SYN 500003 ikke foreligger. Da der ikke var nogen risiko for forbrugerne, blev MRL'erne for disse produkter fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 ved Kommissionens forordning (EU) 2019/1176 (4) sammen med en fodnote med krav om fremlæggelse af de manglende oplysninger.

(8)

På grund af en fejl blev den fodnote, der krævede oplysninger om toksiciteten af metabolitten SYN 500003, imidlertid ikke medtaget i MRL'erne for mandipropamid for så vidt angår kartofler, rødbeder og radiser, som tilhører gruppen af rodfrugtafgrøder. Bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor berigtiges ved at indsætte en fodnote, der kræver fremlæggelse af ovennævnte manglende oplysninger om toksiciteten af metabolitten SYN 500003 for så vidt angår restkoncentrationer af mandipropamid på kartofler, rødbeder og radiser.

(9)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2024.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)   EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Reasoned Opinion on the setting of import tolerances for mandipropamid in papayas. EFSA Journal 2023;21(1):7741.

(3)  Review of the existing maximum residue levels for mandipropamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(5):5284.

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2019/1176 af 10. juli 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, mandipropamid og profoxydim i eller på visse produkter (EUT L 185 af 11.7.2019, s. 1).


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 affattes kolonnen vedrørende mandipropamid således:

»BILAG II

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for  (1)

Mandipropamid (ethvert forhold af isomerblandinger)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

 

0110010

Grapefrugter

0,2

0110020

Appelsiner

0,4

0110030

Citroner

0,5

0110040

Limefrugter

0,5

0110050

Mandariner

0,5

0110990

Andet (2)

0,5

0120000

Trænødder

0,01  (*1)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet (2)

 

0130000

Kernefrugter

0,01  (*1)

0130010

Æbler

 

0130020

Pærer

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

0130990

Andet (2)

 

0140000

Stenfrugter

0,01  (*1)

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet (2)

 

0150000

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Druer

2

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

0,01  (*1)

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01  (*1)

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet (2)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01  (*1)

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet (2)

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

0,01  (*1)

0161020

Figner

0,01  (*1)

0161030

Spiseoliven

0,01  (*1)

0161040

Kumquat

0,5

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,01  (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,01  (*1)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,01  (*1)

0161990

Andet (2)

0,01  (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01  (*1)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet (2)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

0,01  (*1)

0163020

Bananer

0,01  (*1)

0163030

Mangofrugter

0,01  (*1)

0163040

Papajaer

0,8

0163050

Granatæbler

0,01  (*1)

0163060

Cherimoya

0,01  (*1)

0163070

Guavaer

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

0163090

Brødfrugter

0,01  (*1)

0163100

Durianfrugter

0,01  (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

0,01  (*1)

0163990

Andet (2)

0,01  (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0211000

a)

Kartofler

0,1  (*1)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

0212010

Maniokker

 

0212020

Søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

0,1  ((+))

0213020

Gulerødder

0,01  (*1)

0213030

Knoldselleri

0,01  (*1)

0213040

Peberrod

0,01  (*1)

0213050

Jordskokker

0,01  (*1)

0213060

Pastinakker

0,01  (*1)

0213070

Persillerod

0,01  (*1)

0213080

Radiser

0,3  ((+))

0213090

Havrerod

0,01  (*1)

0213100

Kålroer

0,01  (*1)

0213110

Majroer

0,01  (*1)

0213990

Andet (2)

0,01  (*1)

0220000

Løg

 

0220010

Hvidløg

0,01  (*1)

0220020

Løg

0,1  ((+))

0220030

Skalotteløg

0,01  (*1)

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

7  ((+))

0220990

Andet (2)

0,01  (*1)

0230000

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

0231010

Tomater

3  ((+))

0231020

Sød peberfrugt

1

0231030

Auberginer/ægplanter

3

0231040

Okra, lady's fingers

0,01  (*1)

0231990

Andet (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

0,2

0232020

Drueagurker/asieagurker

0,01  (*1)

0232030

Courgetter

0,02  ((+))

0232990

Andet (2)

0,01  (*1)

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

0,5

0233020

Græskar

0,3

0233030

Vandmeloner

0,3

0233990

Andet (2)

0,3

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

2

0241020

Blomkål

0,3

0241990

Andet (2)

0,01  (*1)

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

0,2

0242020

Hovedkål

3

0242990

Andet (2)

0,01  (*1)

0243000

c)

Bladkål

25

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet (2)

 

0244000

d)

Kålrabi

0,1

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

25

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet (2)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

25

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet (2)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

25

0254000

d)

Brøndkarse

25

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,15

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

30

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet (2)

 

0260000

Bælgplanter

 

0260010

Bønner (med bælg)

1

0260020

Bønner (uden bælg)

0,01  (*1)

0260030

Ærter (med bælg)

0,01  (*1)

0260040

Ærter (uden bælg)

0,3

0260050

Linser

0,01  (*1)

0260990

Andet (2)

0,01  (*1)

0270000

Stængelgrøntsager

 

0270010

Alm. asparges

0,01  (*1)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01  (*1)

0270030

Bladselleri

20

0270040

Knoldfennikel

0,01  (*1)

0270050

Artiskokker

0,3

0270060

Porrer

0,01  (*1)

0270070

Rabarber

0,01  (*1)

0270080

Bambusskud

0,01  (*1)

0270090

Palmehjerter

0,01  (*1)

0270990

Andet (2)

0,01  (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet (2)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø

 

0401110

Saflorfrø

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet (2)

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet (2)

 

0500000

KORN

0,01  (*1)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet (2)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

0610000

Te

0,05  (*1)

0620000

Kaffebønner

0,05  (*1)

0630000

Urteudtræk fra

0,05  (*1)

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet (2)

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet (2)

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet (2)

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

0,06

0650000

Karob/johannesbrød

0,05  (*1)

0700000

HUMLE

90

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet (2)

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet (2)

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet (2)

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0840020

Ingefær (10)

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

0840990

Andet (2)

0,05  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet (2)

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet (2)

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet (2)

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet (2)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Varer fra

 

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

0,01  (*1)

1011020

Fedt

0,02

1011030

Lever

0,01  (*1)

1011040

Nyre

0,01  (*1)

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,01  (*1)

1011990

Andet (2)

0,01  (*1)

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

0,01  (*1)

1012020

Fedt

0,02

1012030

Lever

0,01  (*1)

1012040

Nyre

0,01  (*1)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,01  (*1)

1012990

Andet (2)

0,01  (*1)

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

0,01  (*1)

1013020

Fedt

0,02

1013030

Lever

0,01  (*1)

1013040

Nyre

0,01  (*1)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,01  (*1)

1013990

Andet (2)

0,01  (*1)

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

0,01  (*1)

1014020

Fedt

0,02

1014030

Lever

0,01  (*1)

1014040

Nyre

0,01  (*1)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,01  (*1)

1014990

Andet (2)

0,01  (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

0,01  (*1)

1015020

Fedt

0,02

1015030

Lever

0,01  (*1)

1015040

Nyre

0,01  (*1)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,01  (*1)

1015990

Andet (2)

0,01  (*1)

1016000

f)

fjerkræ

0,01  (*1)

1016010

Muskel

 

1016020

Fedt

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1016990

Andet (2)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

0,01  (*1)

1017020

Fedt

0,02

1017030

Lever

0,01  (*1)

1017040

Nyre

0,01  (*1)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,01  (*1)

1017990

Andet (2)

0,01  (*1)

1020000

Mælk

0,01  (*1)

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet (2)

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*1)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet (2)

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

Mandipropamid (ethvert forhold af isomerblandinger)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om toksiciteten af metabolitter ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. februar 2026, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0211000 a) Kartofler

0213010 Rødbeder

0213080 Radiser

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om toksiciteten af metabolitter ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 11. juli 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0220020 Kepaløg

0220040 Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 11. juli 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0231010 Tomater

0232030 Courgetter

«

(*1)  ngiver bestemmelsesgrænseværdien.

(1)  ilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der er fastsat MRL'er.

((+))  n kombination af pesticid og produkt, for hvilken der findes en fodnote. Listen over fodnoter er angivet nedenfor.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/344/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)


Top