EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0172

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 172/2013 af 26. februar 2013 om fjernelse af bestemte eksisterende vinbetegnelser fra det register, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007

OJ L 55, 27.2.2013, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 176 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/172/oj

27.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 172/2013

af 26. februar 2013

om fjernelse af bestemte eksisterende vinbetegnelser fra det register, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 118s, stk. 3, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Vinbetegnelser, som var beskyttet i henhold til artikel 51 og 54 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2) og artikel 28 i Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 af 29. april 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (3), blev automatisk beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007. Disse vinbetegnelser (»eksisterende beskyttede vinbetegnelser«) er opført i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser for vin, som er oprettet i henhold til artikel 118n i forordning (EF) nr. 1234/2007 (herefter »registret«).

(2)

For disse eksisterende beskyttede vinbetegnelser skulle medlemsstaterne senest den 31. december 2011 tilsende Kommissionen det tekniske dossier og den nationale afgørelse om godkendelse. I henhold til artikel 118s, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1234/2007 bortfalder beskyttelsen i henhold til nævnte forordning for eksisterende vinbetegnelser, for hvilke nævnte oplysninger ikke var indsendt inden denne dato. Disse betegnelser bør derfor fjernes fra registret.

(3)

Fjernelsen fra registret bør ikke berøre vine, som, inden denne forordning træder i kraft, er blevet markedsført eller mærket med vinbetegnelser, som skal fjernes fra registret. Markedsføringen af sådanne vine bør derfor være tilladt, indtil lagrene er afviklet.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Vinbetegnelser, som er opført i bilaget til denne forordning, skal fjernes fra det register, der er oprettet i henhold til artikel 118n i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Vine, som inden datoen for denne forordnings ikrafttræden blev markedsført eller mærket med vinbetegnelserne i artikel 1, må markedsføres indtil lagrene er afviklet.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(3)  EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1.


BILAG

Vinbetegnelser som nævnt i artikel 1

Land

Betegnelser, som skal fjernes

Grækenland

Αδριανή

Βίλιτσα

Κορωπί

Μονεμβασία

Παιανία

Πλαγιές Πετρωτού

Σύρος

Spanien

Abanilla

Frankrig

Aigues

Allier

Argens

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourbonnais

Cassan

Caux

Cessenon

Charente

Charentes Maritimes

Chaume — Premier Cru des coteaux du Layon

Cher

Collines de la Moure

Comté de Grignan

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de l'Ardèche

Coteaux de Laurens

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes de Castillon

Côtes de Ceressou

Côtes de Lastours

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Vidourle

Crépy

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Haute-Garonne

Hauterive

Haute-Saône

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Indre

Indre et Loire

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot et Garonne

Maine et Loire

Meuse

Mont Baudile

Monts de la Grage

Néac

Nièvre

Petite Crau

Premières Côtes de Blaye

Principauté d'Orange

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sainte Baume

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mestand

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Montferrand

Vaunage

Vendée

Vienne

Vins du Thouarsais

Vistrenque

Volnay Santenots

Italien

Alto Tirino

Cagnina di Romagna

Condoleo

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Donnici

Esaro

Golfo dei Poeti La Spezia

Guardia Sanframondi

Malvasia di Cagliari

Monica di Cagliari

Moscato di Cagliari

Pagadebit di Romagna

Pietraviva

Pollino

Romagna Albana spumante

Rosso Canosa

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sant'Agata de' Goti

Solopaca

Trebbiano di Romagna

Valle del Crati

Valle Peligna

Verbicaro

Luxembourg

Crémant du Luxembourg

Ungarn

Alföldi

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Egerszóláti Olaszrizling

Észak-dunántúli

Nyugat-dunántúli

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Tisza melléki

Tisza völgyi

Villányi védett eredetű classicus

Portugal

Moscatel de Setúbal

Vinho Espumante Beiras

Vinho Regional Beiras

Rumænien

Cernătești — Podgoria


Top