EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_025_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 25

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.025.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 025

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2012

L 332

8

 

 

32012R1140

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1140/2012 od 28. studenoga 2012. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Coppia Ferrarese (ZOZP))

3

2012

L 337

13

 

 

32012R1173

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1173/2012 od 4. prosinca 2012. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Queso Camerano (ZOI))

5

2012

L 337

15

 

 

32012R1174

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1174/2012 od 5. prosinca 2012. o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Abbacchio Romano (ZOZP))

7

2012

L 337

20

 

 

32012R1175

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1175/2012 od 7. prosinca 2012. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Sale Marino di Trapani (ZOZP))

12

2012

L 337

22

 

 

32012R1176

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1176/2012 od 7. prosinca 2012. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (ZOZP))

14

2012

L 337

27

 

 

32012R1177

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1177/2012 od 7. prosinca 2012. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Scottish Wild Salmon (ZOZP))

19

2012

L 338

16

 

 

32012R1184

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1184/2012 od 7. prosinca 2012. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Cecina de León (ZOZP))

21

2012

L 338

18

 

 

32012R1185

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1185/2012 od 11. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 479/2008 u pogledu oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

23

2012

L 340

29

 

 

32012R1190

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1190/2012 od 12. prosinca 2012. o cilju Unije za smanjenje prisutnosti Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod jata pura kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

25

2012

L 343

1

 

 

32012R1151

 

 

 

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

31

2012

L 347

8

 

 

32012R1204

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1204/2012 od 14. prosinca 2012. o odobrenju izmjena specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Castelmagno (ZOI))

60

2013

L 022

25

 

 

32013D0063

 

 

 

(2013/63/EU)
Provedbena odluka Komisije od 24. siječnja 2013. o donošenju smjernica za provedbu određenih uvjeta za zdravstvene tvrdnje utvrđene u članku 10. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

62

2013

L 025

1

 

 

32013R0034

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 34/2013 od 16. siječnja 2013. o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka za 2-fenilfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans sojevi DSM 14940 i DSM 14941, ciprokonazol, difenkonazol, ditiokarbamate, folpet, propamokarb-hidroklorid, spinosad, spirodiklofen, tebufenpirad i tetrakonazol u ili na određenim proizvodima (1)

66

2013

L 025

49

 

 

32013R0035

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 35/2013 od 18. siječnja 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na maksimalne razine ostataka za dimetomorf, indoksakarb, piraklostrobin i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima (1)

114

2013

L 036

1

 

 

32013R0110

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 110/2013 od 6. veljače 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Gruyère (ZOZP))

139

2013

L 041

3

 

 

32013R0120

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 120/2013 od 11. veljače 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้) (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) (ZOZP))

141

2013

L 043

1

 

 

32013R0125

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 125/2013 od 13. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (1)

147

2013

L 043

24

 

 

32013R0126

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 126/2013 od 13. veljače 2013. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (1)

170

2013

L 047

18

 

 

32013R0140

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 140/2013 od 18. veljače 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pa de Pagès Català (ZOZP))

174

2013

L 055

20

 

 

32013R0172

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 172/2013 od 26. veljače 2013. o brisanju određenih postojećih naziva vina iz registra uspostavljenog u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1234/2007

176

2013

L 061

11

 

 

32013D0113

 

 

 

(2013/113/EU)
Provedbena odluka Komisije od 1. ožujka 2013. o produljenju valjanosti Odluke 2006/502/EZ kojom se od država članica zahtijeva poduzimanje mjera kojima se osigurava stavljanje na tržište isključivo onih upaljača koji su sigurni za djecu i zabranjuje stavljanje na tržište upaljača-noviteta (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1089) (1)

181

2013

L 062

4

 

 

32013R0186

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 186/2013 od 5. ožujka 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Salame Felino (ZOZP))

183

2013

L 065

23

 

 

32013D0121

 

 

 

(2013/121/EU)
Odluka Komisije od 7. ožujka 2013. o sigurnosnim zahtjevima koje moraju ispunjavati europske norme za određene sjedalice za djecu u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda (1)

189

2013

L 069

21

 

 

32013R0218

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 218/2013 od 8. ožujka 2013. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Cabrito Transmontano (ZOI))

201

2013

L 072

1

 

 

32013R0222

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 222/2013 od 6. ožujka 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel (ZOZP))

203

2013

L 072

3

 

 

32013R0223

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 223/2013 od 6. ožujka 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Mela Rossa Cuneo (ZOZP))

205

2013

L 072

5

 

 

32013R0224

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 224/2013 od 6. ožujka 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Kitkan viisas (ZOI))

207

2013

L 072

7

 

 

32013R0225

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 225/2013 od 6. ožujka 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ficodindia di San Cono (ZOI))

209

2013

L 075

34

 

 

32013D0135

 

 

 

(2013/135/EU)
Odluka Komisije od 15. ožujka 2013. o izmjeni odluka 2007/506/EZ i 2007/742/EZ radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a određenim proizvodima (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1411) (1)

211

2013

L 082

21

 

 

32013R0262

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 262/2013 od 18. ožujka 2013. o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Melon du Quercy (ZOZP))

212

2013

L 082

26

 

 

32013R0263

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 263/2013 od 18. ožujka 2013. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel (ZOZP))

217

2013

L 082

28

 

 

32013R0264

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 264/2013 od 18. ožujka 2013. o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ZOZP))

219

2013

L 082

34

 

 

32013R0265

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 265/2013 od 18. ožujka 2013. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Wachauer Marille (ZOI))

225

2013

L 082

36

 

 

32013R0266

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 266/2013 od 18. ožujka 2013. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Münchener Bier (ZOZP))

227

2013

L 082

38

 

 

32013R0267

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 267/2013 od 18. ožujka 2013. o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Chianti Classico (ZOI))

229

2013

L 082

43

 

 

32013R0268

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 268/2013 od 18. ožujka 2013. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Oberpfälzer Karpfen (ZOZP))

234

2013

L 082

45

 

 

32013R0269

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 269/2013 od 18. ožujka 2013. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Danablu (ZOZP))

236

2013

L 108

1

 

 

32013R0348

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 348/2013 od 17. travnja 2013. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (1)

238

2013

L 118

5

 

 

32013R0392

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 392/2013 od 29. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 s obzirom na sustav kontrole za ekološku proizvodnju

243

2013

L 125

13

 

 

32013R0416

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 416/2013 od 6. svibnja 2013. o upisu naziva u registar garantirano tradicionalnih specijaliteta (Moules de bouchot (GTS))

253

2013

L 127

1

 

 

32013R0421

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 421/2013 od 7. svibnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Porc du Sud-Ouest (ZOZP))

255

2013

L 127

3

 

 

32013R0422

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 422/2013 od 7. svibnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Fin Gras/Fin Gras du Mézenc (ZOI))

257

2013

L 127

5

 

 

32013R0423

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 423/2013 od 7. svibnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Stornoway Black Pudding (ZOZP))

259

2013

L 127

7

 

 

32013R0424

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 424/2013 od 7. svibnja 2013. o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ptujski lük (ZOZP))

261

2013

L 127

12

 

 

32013R0425

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 425/2013 od 7. svibnja 2013. o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pesca di Leonforte (ZOZP))

266

2013

L 129

17

 

 

32013R0433

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 433/2013 od 7. svibnja 2013. o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Κοπανιστή (Kopanisti) (ZOI))

271

2013

L 129

19

 

 

32013R0434

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 434/2013 od 7. svibnja 2013. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Mâche nantaise (ZOZP))

273

2013

L 129

21

 

 

32013R0435

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 435/2013 od 7. svibnja 2013. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (ZOI))

275

2013

L 129

23

 

 

32013R0436

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 436/2013 od 7. svibnja 2013. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (ZOI))

277

2013

L 133

5

 

 

32013R0452

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 452/2013 od 7. svibnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ZOZP))

279

2013

L 133

7

 

 

32013R0453

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 453/2013 od 7. svibnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Lakeland Herdwick (ZOI))

281

2013

L 133

9

 

 

32013R0454

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 454/2013 od 7. svibnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ail fumé d’Arleux (ZOZP))

283

2013

L 133

11

 

 

32013R0455

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 455/2013 od 7. svibnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ZOI))

285

2013

L 135

3

 

 

32013R0466

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 466/2013 od 7. svibnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Panforte di Siena (ZOZP))

287

2013

L 138

1

 

 

32013R0474

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 474/2013 od 7. svibnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Salmerino del Trentino (ZOZP))

289

2013

L 138

3

 

 

32013R0475

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 475/2013 od 15. svibnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Agnello del Centro Italia (ZOZP))

291

2013

L 143

3

 

 

32013R0495

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 495/2013 od 29. svibnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 996/2012 o propisivanju posebnih pravila za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima (1)

293

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top