EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0457

2007/457/EF: Kommissionens beslutning af 21. juni 2007 om ændring af beslutning 2001/689/EF, 2002/739/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF og 2002/747/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til bestemte produkter (meddelt under nummer K(2007) 3128) (EØS-relevant tekst)

OJ L 173, 3.7.2007, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/457/oj

3.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 173/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. juni 2007

om ændring af beslutning 2001/689/EF, 2002/739/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF og 2002/747/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til bestemte produkter

(meddelt under nummer K(2007) 3128)

(EØS-relevant tekst)

(2007/457/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Miljømærkekriterierne i Kommissionens beslutning 2001/689/EF af 28. august 2001 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til opvaskemaskiner (2) gælder indtil den 28. august 2007.

(2)

Kommissionens beslutning 2002/739/EF af 3. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til indendørs malinger og lakker og om ændring af beslutning 1999/10/EF (3) gælder indtil den 31. august 2007.

(3)

Kommissionens beslutning 2002/740/EF af 3. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til madrasser og om ændring af beslutning 98/634/EF (4) gælder indtil den 31. august 2007.

(4)

Kommissionens beslutning 2002/741/EF af 4. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kopipapir og grafisk papir og om ændring af beslutning 1999/554/EF (5) gælder indtil den 31. august 2007.

(5)

Miljømærkekriterierne i Kommissionens beslutning 2002/747/EF af 9. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til elektriske lyskilder og om ændring af beslutning 1999/568/EF (6) gælder indtil den 31. august 2007.

(6)

Der skal i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 i god tid foretages en gennemgang af miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i de pågældende beslutninger.

(7)

I lyset af gennemgangen af disse kriterier og krav bør gyldighedsperioden for miljøkriterierne og kravene i alle fem tilfælde forlænges med 18 måneder.

(8)

Da pligten til gennemgang, jf. forordning (EF) nr. 1980/2000, kun vedrører miljøkriterier og krav til vurdering og verifikation, bør beslutning 2001/689/EF, 2002/739/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF og 2002/747/EF fortsat gælde.

(9)

Beslutning 2001/689/EF, 2002/739/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF og 2002/747/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 3 i beslutning 2001/689/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »opvaskemaskiner« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 28. februar 2009.«

Artikel 2

Artikel 5 i beslutning 2002/739/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »indendørs malinger og lakker« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 28. februar 2009.«

Artikel 3

Artikel 5 i beslutning 2002/740/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »madrasser« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 28. februar 2009.«

Artikel 4

Artikel 5 i beslutning 2002/741/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »kopipapir og grafisk papir« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 28. februar 2009.«

Artikel 5

Artikel 5 i beslutning 2002/747/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »elektriske lyskilder« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 28. februar 2009.«

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  EFT L 242 af 12.9.2001, s. 23. Ændret ved beslutning 2005/783/EF (EUT L 295 af 11.11.2005, s. 51).

(3)  EFT L 236 af 4.9.2002, s. 4.

(4)  EFT L 236 af 4.9.2002, s. 10.

(5)  EFT L 237 af 5.9.2002, s. 6.

(6)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 44. Senest ændret ved beslutning 2005/384/EF (EUT L 127 af 20.5.2005, s. 20).


Top