Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0738

2010/738/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2010 , kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny (oznámeno pod číslem K(2010) 392) Text s významem pro EHP

OJ L 317, 3.12.2010, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 180 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/738/oj

3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/42


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. prosince 2010,

kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny

(oznámeno pod číslem K(2010) 392)

(Text s významem pro EHP)

(2010/738/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,

po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve směrnici 89/106/EHS se předpokládá, že s cílem zohlednit různé úrovně ochrany staveb na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni může být potřebné stanovit v interpretačních dokumentech třídy odpovídající vlastnostem výrobků z hlediska každého základního požadavku. Tyto dokumenty byly zveřejněny jako „Sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice 89/106/EHS (2)“.

(2)

Pokud jde o základní požadavek na bezpečnost v případě požáru, uvádí interpretační dokument č. 2 řadu vzájemně souvisejících opatření, která společně tvoří strategii požární bezpečnosti, kterou lze v členských státech rozvíjet různým způsobem.

(3)

V interpretačním dokumentu č. 2 se jako jedno z těchto opatření snižujících možnost vzniku a šíření ohně a kouře v daném prostoru uvádí to, že se omezí vlastnosti stavebních výrobků přispívající k plnému rozvinutí požáru.

(4)

Úroveň tohoto omezení může být vyjádřena pouze různými úrovněmi reakce výrobků na oheň při jejich konečném použití.

(5)

Jako harmonizované řešení byl přijat systém tříd, a to rozhodnutím Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (3).

(6)

V případě litých sádrových výrobků vyztužených vlákny je potřebné použít klasifikaci stanovenou v rozhodnutí 2000/147/ES.

(7)

Reakce mnoha stavebních výrobků a/nebo materiálů na oheň je v rámci klasifikace stanovené v rozhodnutí 2000/147/ES řádně uvedena a dostatečně známa regulačním orgánům v oblasti požární bezpečnosti v členských státech, takže tyto orgány již nevyžadují zkoušky, pokud jde o tuto konkrétní funkční vlastnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost „reakce na oheň“ bez potřeby dalšího zkoušení, jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Konkrétní třídy, které se použijí pro různé stavební výrobky a/nebo materiály v rámci klasifikace z hlediska reakce na oheň přijaté rozhodnutím 2000/147/ES, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

V případě potřeby se u výrobků přihlíží k jejich konečnému použití.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14.


PŘÍLOHA

V tabulce této přílohy jsou uvedeny stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost reakce na oheň a není třeba je podrobit zkoušce.

Tabulka:

Třídy reakce na oheň pro lité sádrové výrobky vyztužené sisalovými vlákny nebo jutovými vlákny

Výrobek

Podrobný popis výrobku

Minimální objemová hmotnost

(kg/m3)

Třída (1)

Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny

Výrobek podle EN 13815, vyrobený litím sádry smíchané s vodou, vyztužený rovnoměrně rozptýlenými sisalovými nebo jutovými vlákny v množství nejvýše 2,5 % hmotnostních.

1 000

A1


(1)  Třída podle tabulky 1 v příloze rozhodnutí 2000/147/ES.


Top