EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:289:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 289, 9. srpna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 289

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
9. srpna 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2014–2015
Dílčí zasedání od 24. do 27. listopadu 2014
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 42, 4.2.2016 .
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 25. listopadu 2014

2016/C 289/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2014 týkající se žádosti o posudek Soudního dvora o slučitelnosti Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících se Smlouvami (2014/2966(RSP))

2

2016/C 289/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2014 o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015 (2014/2143(INI))

5

2016/C 289/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2014 o zaměstnanosti a sociálních aspektech strategie Evropa 2020 (2014/2779(RSP))

19

 

Středa, 26. listopadu 2014

2016/C 289/04

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2014 o konferenci OSN o změně klimatu (COP 20) konané v roce 2014 v peruánské Limě (1.–12. prosince 2014) (2014/2777(RSP))

27

 

Čtvrtek, 27. listopadu 2014

2016/C 289/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o Pákistánu: zákony o rouhání (2014/2969(RSP))

40

2016/C 289/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o Srbsku: případ obžalovaného válečného zločince Vojislava Šešelji (2014/2970(RSP))

44

2016/C 289/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o Iráku: únosy a týrání žen (2014/2971(RSP))

46

2016/C 289/08

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o odkládaném zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP))

50

2016/C 289/09

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o revizi pokynů Komise k posouzení dopadů právních předpisů a úloze testu dopadů na malé a střední podniky (2014/2967(RSP))

53

2016/C 289/10

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o 25. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte (2014/2919(RSP))

57

2016/C 289/11

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o podpoře práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP))

65

2016/C 289/12

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o podvýživě a malnutrici dětí v rozvojových zemích (2014/2853(RSP))

71


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 25. listopadu 2014

2016/C 289/13

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2014 k návrhu rozhodnutí Rady o schválení Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007, jménem Evropské unie (15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

77

2016/C 289/14

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2014 k návrhu rozhodnutí Rady o schválení Haagské úmluvy ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu jménem Evropské unie (12052/2014 – C8-0222/2014 – 2014/0021(NLE))

78

2016/C 289/15

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma, předložená Finskem) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

79

2016/C 289/16

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/005 FR/GAD, z Francie) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

83

 

Středa, 26. listopadu 2014

2016/C 289/17

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2014 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

87

2016/C 289/18

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2014 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

93

 

Čtvrtek, 27. listopadu 2014

2016/C 289/19

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. října 2014 o prozatímním systému splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

101


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top