EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:112:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 112, 24. duben 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 112

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
24. dubna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 362/2008 ze dne 14. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2009, které se týkají hmotné deprivace (1)

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 363/2008 ze dne 23. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 364/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007, pokud jde o technický formát pro předávání statistik o zahraničních afilacích a odchylky, které mají být povoleny členským státům

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 365/2008 ze dne 23. dubna 2008 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2010, 2011 a 2012 pro výběrové šetření pracovních sil, které je stanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 (1)

22

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/325/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. dubna 2008 o jmenování belgického člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

25

 

 

Komise

 

 

2008/326/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2008, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. února 2007, 1. března 2007, 1. dubna 2007, 1. května 2007 a 1. června 2007 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích

26

 

 

2008/327/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanoví odchylka od určitých ustanovení rozhodnutí 2006/923/ES o finančním příspěvku Společenství pro rok 2006 a 2007 k úhradě výdajů vynaložených Portugalskem za účelem boje proti háďátku Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (oznámeno pod číslem K(2008) 1444)

29

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informace týkající se vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou týkající se vývozních cel

31

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top