EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:112:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 112, 24 april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 112

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
24 april 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 362/2008 av den 14 april 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) när det gäller förteckningen för 2009 över sekundära målvariabler för materiell fattigdom (1)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 363/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 364/2008 av den 23 april 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 när det gäller det tekniska formatet för överföring av statistik över utländska dotterbolag och beviljande av undantag för medlemsstaterna

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 365/2008 av den 23 april 2008 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2010, 2011 och 2012 till den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (1)

22

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/325/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 18 april 2008 om utnämning av en belgisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

25

 

 

Kommissionen

 

 

2008/326/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 11 april 2008 om antagande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2007 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer

26

 

 

2008/327/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 april 2008 om undantag från vissa bestämmelser i kommissionens beslut 2006/923/EG om gemenskapens ekonomiska bidrag för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod) [delgivet med nr K(2008) 1444]

29

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdande av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om exporttullar

31

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 83/190/EEG av den 28 mars 1983 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 78/764/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 109 av den 26.4.1983)

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top