EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:300E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 300, 09. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 300E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
9. prosince 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2006 - 2007

 

Dílčí zasedání od 12. do 15. června 2006

 

Pondělí 12. června 2006

2006/C 300E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Členství v meziparlamentních delegacích

Žádost o ochranu parlamentní imunity

Členství ve výborech a delegacích

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předložení dokumentů

Petice

Převody prostředků

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Harmonogram dílčích zasedání

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Jednání Petičního výboru (2004-2005) (rozprava)

Nucená prostituce v rámci mistrovství světa ve fotbale 2006 (rozprava)

Pořad jednání

Ochrana podzemních vod před znečištěním ***II (rozprava)

Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) ***II (rozprava)

Hodnocení povodní a protipovodňová opatření ***I (rozprava)

Opatření ve prospěch cestovního ruchu (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

13

 

Úterý 13. června 2006

2006/C 300E/02

ZÁPIS

15

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Žádost o ochranu parlamentní imunity

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013, FP7) ***I — Výzkum a odborná příprava v oblasti jaderné energie (2007-2011) * (rozprava)

Hlasování

Upravení aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o rozvoj venkova * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Upravení přílohy VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohoda ES/Bosna a Hercegovina o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Protokol o zemědělství v horských oblastech k Alpské úmluvě * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Uzavření Protokolu o ochraně půdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovním ruchu k Alpské úmluvě jménem Evropského společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Ochrana podzemních vod před znečištěním ***II (hlasování)

Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) ***II (hlasování)

Hodnocení povodní a protipovodňová opatření ***I (hlasování)

Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství * (závěrečné hlasování)

Situace zajatců na základně Guatánamo (hlasování)

Infekce přenášené krví v důsledku zranění injekční jehlou (pokračování hlasování)

Jednání Petičního výboru (2004-2005) (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Přivítání

Plánování připravenosti a reakce na pandemii chřipky v Evropském společenství (rozprava)

Situace lidských práv v Tunisku (rozprava)

17. zasedání EU-Rusko (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Důsledky rozsudku Soudního dvora ze dne 13.9.2005 (C-176/03 Komise proti Radě) (rozprava)

Ochrana osobních údajů * (rozprava)

Evropský příkaz k výkonu trestu a předávání odsouzených osob * (rozprava)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost ***I (rozprava)

Rámcová strategie pro zákaz diskriminace a pro rovné příležitosti pro všechny (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

29

PŘÍLOHA I

31

PŘÍLOHA II

40

PŘIJATÉ TEXTY

88

P6_TA(2006)0246
Upravení aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o rozvoj venkova *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se upravuje akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o rozvoj venkova (KOM(2006)0152 — C6-0133/2006 — 2006/0053(CNS))

88

P6_TA(2006)0247
Upravení přílohy VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se upravuje příloha VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska (KOM(2006)0152 — C6-0134/2006 — 2006/0054 (CNS))

88

P6_TA(2006)0248
Dohoda ES/Bosna a Hercegovina o některých aspektech leteckých služeb *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2005)0351 — C6-0139/2006 — 2005/0140(CNS))

89

P6_TA(2006)0249
Protokol o zemědělství v horských oblastech k Alpské úmluvě *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o zemědělství v horských oblastech k Alpské úmluvě jménem Evropského společenství (KOM(2006)0170 — C6-0144/2006 — 2006/0059(CNS))

89

P6_TA(2006)0250
Uzavření protokolu o ochraně půdy, protokolu o energii a protokolu o cestovním ruchu k Alpské úmluvě jménem Evropského společenství *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o ochraně půdy, protokolu o energii a protokolu o cestovním ruchu k Alpské úmluvě jménem Evropského společenství (KOM(2006)0080 — C6-0099/2006 -2006/0026(CNS))

90

P6_TA(2006)0251
Ochrana podzemních vod před znečištěním ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně podzemních vod před znečištěním (12062/1/2005 — C6-0055/2006 — 2003/0210(COD))

91

P6_TC2-COD(2003)0210
Postoj Evropského parlamentu přijatý v druhém čtení dne 13. června 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/.../ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu

91

PŘÍLOHA I
NORMY JAKOSTI PODZEMNÍ VODY

101

PŘÍLOHA II
PRAHOVÉ HODNOTY PRO LÁTKY ZNEČIŠŤUJÍCÍ PODZEMNÍ VODY A PRO UKAZATELE ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD

102

PŘÍLOHA III
HODNOCENÍ CHEMICKÉHO STAVU PODZEMNÍCH VOD

103

PŘÍLOHA IV
IDENTIFIKACE A ZMĚNA VÝZNAMNÉHO A TRVALÉHO VZESTUPNÉHO TRENDU

104

P6_TA(2006)0252
Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (12064/2/2005 — C6-0054/2006 — 2004/0175(COD))

106

P6_TC2-COD(2004)0175
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 13. června 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/.../ES o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

106

PŘÍLOHA I
TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. A), ČL. 8 ODST. 1 A ČL. 9 PÍSM. A)

119

PŘÍLOHA II
TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. A), ČL. 8 ODST. 1 A ČL. 9 PÍSM. B)

120

PŘÍLOHA III
TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. B) A ČL. 9 PÍSM. B)

121

P6_TA(2006)0253
Hodnocení povodní a protipovodňová opatření ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatřeních (KOM(2006)0015 — C6-0020/2006 — 2006/0005(COD))

123

P6_TC1-COD(2006)0005
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. června 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/.../ES o vyhodnocování povodňových rizik a protipovodňových opatřeních

123

PŘÍLOHA
PLÁNY ŘÍZENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK

135

P6_TA(2006)0254
Situace vězňů na základně Guantánamo
Usnesení Evropského parlamentu o situaci vězňů na základně Guantánamo

136

P6_TA(2006)0255
Jednání Petičního výboru (2004-2005)
Usnesení Evropského parlamentu o jednáních Petičního výboru v průběhu parlamentního roku březen 2004 - prosinec 2005 (2005/2135(INI))

138

 

Středa 14. června 2006

2006/C 300E/03

ZÁPIS

143

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Evropská rada (Brusel, 15. a 16. června 2006) (rozprava)

Přivítání

Hlasování

Evropský příkaz k výkonu trestu a předávání odsouzených osob * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost ***I (hlasování)

Ochrana osobních údajů * (hlasování)

Plánování připravenosti a reakce na pandemii chřipky v Evropském společenství (hlasování)

Důsledky rozsudku Soudního dvora ze dne 13.9.2005 (C-176/03 Komise proti Radě) (hlasování)

Rámcová strategie pro zákaz diskriminace a pro rovné příležitosti pro všechny (hlasování)

Bulharsko a Rumunsko (Evropská rada ve dnech 15. a 16. června 2006) (hlasování)

Další kroky v rámci období reflexe a rozbor budoucnosti Evropy (Evropská rada ve dnech 15. a 16. června 2006) (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Strategie udržitelného rozvoje (rozprava)

Nárůst rasistických a homofóbních útoků v Evropě (rozprava)

Malé zbraně (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví***I (rozprava)

Zavádění evropského systému železniční signalizace ERTMS/ETCS (rozprava)

Pobřežní rybolov (rozprava)

Opatření k provedení (stupeň 2) směrnice MIFID 2004/39/ES (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

155

PŘÍLOHA I

157

PŘÍLOHA II

165

PŘIJATÉ TEXTY

201

P6_TA(2006)0256
Evropský příkaz k výkonu trestu a předávání odsouzených osob *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o podnětu Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království přijmout rámcové rozhodnutí Rady o evropském příkazu k výkonu rozhodnutí a předávání odsouzených osob mezi členskými státy Evropské unie (7307/2005—C6-0139/2005 — 2005/0805(CNS))

201

P6_TA(2006)0257
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (KOM(2005)0399 — C6-0256/2005 — 2005/0166(COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0166
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. června 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)

216

PŘÍLOHA I

227

PŘÍLOHA II
ZRUŠENÁ NAŘÍZENÍ A JEJICH NÁSLEDNÉ ZMĚNY

228

PŘÍLOHA III
SROVNÁVACÍ TABULKA

228

P6_TA(2006)0258
Ochrana osobních údajů *
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (KOM(2005)0475 — C6-0436/2005 — 2005/0202(CNS))

231

P6_TA(2006)0259
Plánování připravenosti a reakce na pandemii chřipky v Evropském společenství
Usnesení Evropského parlamentu o plánování připravenosti a reakce na pandemii chřipky v Evropském společenství (2006/2062(INI))

250

P6_TA(2006)0260
Důsledky rozsudku Soudního dvora ze dne 13. září 2005 (C-176/03 Komise/Rada)
Usnesení Evropského parlamentu o důsledcích rozsudku Soudního dvora ze dne 13. září 2005 (C-176/03 Komise/Rada) (2006/2007(INI))

255

P6_TA(2006)0261
Rámcová strategie pro zákaz diskriminace a pro rovné příležitosti pro všechny
Usnesení Evropského parlamentu o rámcové strategii pro nediskriminaci a rovné příležitosti pro všechny (2005/2191(INI))

259

P6_TA(2006)0262
Bulharsko a Rumunsko (Evropská rada ve dnech 15. a 16. června 2006)
Usnesení Evropského parlamentu o přistoupení Bulharska a Rumunska

265

P6_TA(2006)0263
Kroky v období reflexe a analýzy budoucnosti Evropy (Evropská rada ve dnech 15. a 16.června 2006)
Usnesení Evropského parlamentu k dalším krokům v období reflexe a analýzy budoucnosti Evropy

267

 

Čtvrtek 15. června 2006

2006/C 300E/04

ZÁPIS

270

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Pořad jednání

Předložení dokumentů

Ochrana finančních zájmů Společenství, boj proti podvodům (2004) (rozprava)

Přivítání

Názvy výborů a delegací

Výklad jednacího řádu

Sdělení společných postojů Rady

Hlasování

Předkládání údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Sedmý rámcový program ***I (hlasování)

Výzkum a odborná příprava v oblasti jaderné energie (2007-2011) * (hlasování)

Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví ***I (hlasování)

Přijetí jednotné měny Slovinskem 1. ledna 2007 * (hlasování)

Situace lidských práv v Tunisku (hlasování)

17. zasedání EU-Rusko (hlasování)

Opatření k provedení (stupeň 2) směrnice MIFID 2004/39/ES (hlasování)

Strategie udržitelného rozvoje (hlasování)

Nárůst rasistických a homofóbních útoků v Evropě (hlasování)

Malé zbraně (hlasování)

Zavádění evropského systému železniční signalizace ERTMS/ETCS (hlasování)

Pobřežní rybolov (hlasování)

Ochrana finančních zájmů Společenství, boj proti podvodům (2004) (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Používání dřevěných hoblin k umělému zrání vín — Používání dřevěných hoblin jako enologická metoda pro evropská vína (rozprava)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Východní Timor

Sýrie: Porušování lidských práv

Severní Korea: Porušování lidských práv

Složení Parlamentu

Ověření pověřovacích listin

Členství ve výborech a delegacích

Hlasování

Východní Timor (hlasování)

Sýrie: Porušování lidských práv (hlasování)

Severní Korea: Porušování lidských práv (hlasování)

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

288

PŘÍLOHA I

290

PŘÍLOHA II

307

PŘIJATÉ TEXTY

392

P6_TA(2006)0264
Předkládání údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech (KOM(2005)0566 — C6-0376/2005 — 2005/0223(COD))

392

P6_TC1-COD(2005)0223
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. června 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o předkládání statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1382/91

392

PŘÍLOHA I
FORMÁT PŘEDKLÁDANÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ

396

PŘÍLOHA II
SEZNAM KÓDŮ ZEMÍ

397

PŘÍLOHA III
SEZNAM KÓDŮ OBCHODNÍ ÚPRAVY

398

PŘÍLOHA IV
SEZNAM KÓDŮ URČENÉHO POUŽITÍ PRODUKTŮ RYBOLOVU

399

P6_TA(2006)0265
Sedmý rámcový program ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (KOM(2005)0119 — C6-0099/2005 — 2005/0043(COD))

400

P6_TC1-COD(2005)0043
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. června 2006 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2006/ES o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)

401

PŘÍLOHA I
VĚDECKÉ A TECHNICKÉ CÍLE, HLAVNÍ RYSY TÉMAT A ČINNOSTÍ

411

PŘÍLOHA II
PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ MEZI PROGRAMY

452

PŘÍLOHA III
REŽIMY FINANCOVÁNÍ

453

P6_TA(2006)0266
Výzkum a odborná příprava v oblasti jaderné energie (2007-2011) *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o sedmém rámcovém rogramu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011) (KOM(2005)0119 — C6-0112/2005 — 2005/0044(CNS))

456

P6_TA(2006)0267
Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví (KOM(2005)0429 — C6-0290/2005 — 2005/0191(COD))

463

P6_TC1-COD(2005)0191
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. června 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002

464

PŘÍLOHA
SPOLEČNÉ ZÁKLADNÍ NORMY PRO ZABEZPEČENÍ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (ČLÁNEK 4)

475

P6_TA(2006)0268
Přijetí jednotné měny Slovinskem 1. ledna 2007 *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovinskem ke dni 1. ledna 2007 (KOM(2006)0225 — C6-0164/2006 — 2006/0077(CNS))

479

P6_TA(2006)0269
Situace lidských práv v Tunisku
Usnesení Evropského parlamentu o Tunisku

480

P6_TA(2006)0270
17. zasedání EU-Rusko
Usnesení Evropského parlamentu o summitu EU-Rusko, který se konal v Soči dne 25. května 2006

482

P6_TA(2006)0271
Trh finančních nástrojů
Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcích opatření ke směrnici o trzích finančních nástrojů

485

P6_TA(2006)0272
Strategie udržitelného rozvoje
Usnesení Evropského parlamentu o revidované strategii udržitelného rozvoje

487

P6_TA(2006)0273
Nárůst rasově a homofobně motivovaného násilí v Evropě
Usnesení Evropského parlamentu o nárůstu rasově a homofobně motivovaného násilí v Evropě

491

P6_TA(2006)0274
Ruční a lehké zbraně
Usnesení Evropského parlamentu o ručních a lehkých zbraních s ohledem na Konferenci o revizi akčního programu OSN k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech, která se má konat v roce 2006, a směrem ke vzniku mezinárodní smlouvy o obchodu se zbraněmi

496

P6_TA(2006)0275
Zavádění evropského systému železniční signalizace ERTMS/ETCS
Usnesení Evropského parlamentu o zavedení evropského systému železniční signalizace ERTMS/ETCS (2005/2168(INI))

499

P6_TA(2006)0276
Společenství rybářů lovících v pobřežních vodách
Usnesení Evropského parlamentu o společenstvích rybářů lovících v pobřežních vodách (2004/2264(INI))

504

P6_TA(2006)0277
Ochrana finančních zájmů Společenství - boj proti podvodům (2004)
Usnesení Evropského parlamentu o ochraně finančních zájmů Společenství a o boji proti podvodům - Výroční zpráva za rok 2004 (2005/2184(INI))

508

P6_TA(2006)0278
Východní Timor
Usnesení Evropského parlamentu o Východním Timoru

517

P6_TA(2006)0279
Sýrie: Porušování lidských práv
Usnesení Evropského parlamentu o Sýrii

519

P6_TA(2006)0280
Severní Korea: Porušování lidských práv
Usnesení Evropského parlamentu o Severní Koreji

521


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Informace k době hlasování

Pokud není uvedeno jinak, zpravodajové před hlasováním písemně oznámili předsednictvu svá stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE-DE

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

PSE

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu

ALDE

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

Verts/ALE

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

GUE/NGL

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

IND/DEM

Skupina Nezávislosti a demokracie

UEN

Skupina Unie pro Evropu národů

NI

Nezařazení poslanci

CS

 

Top