EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akce EU ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí č. 445/2014/EU — akce EU ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033

CO JE CÍLEM TĚCHTO ROZHODNUTÍ?

Rozhodnutí č. 445/2014/EU:

 • obnovuje a aktualizuje systém Evropských hlavních měst kultury na období let 2020–2033,
 • stanovuje pravidla, postupy a časový rozvrh pro jmenování Evropských hlavních měst kultury v tomto období.

KLÍČOVÉ BODY

Iniciativa Evropská hlavní města kultury oslavuje bohatou rozmanitost kultur v Evropě a zdůrazňuje jimi sdílené společné rysy tím, že každý rok jmenuje dvě města, která se stanou držiteli tohoto titulu.

Způsobilost

Na každý rok jsou v časovém rozvrhu stanoveném v tomto rozhodnutí uvedeny dvě země Evropské unie (EU) a v každé zemi je udělen titul jednomu městu. Každé tři roky může být tak nominováno třetí město ze země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) / Evropského hospodářského prostoru (EHP), kandidátské země nebo potenciální kandidátské země.

Výběrová kritéria

 • Přínos k dlouhodobé strategii: dlouhodobý kulturní, sociální a hospodářský dopad titulu Evropské hlavní město kultury v daném roce, jakož i jeho udržitelnost po uplynutí daného roku.
 • Evropský rozměr: způsob, jakým je podporován dialog a větší vzájemné porozumění mezi evropskými občany, umělci i širší veřejností, zdůrazňující společné aspekty kultury, dědictví a historie, jakož i kulturní rozmanitost.
 • Kulturní a umělecký obsah:
  • umělecká vize a strategie,
  • zapojení místních umělců a organizací do programu,
  • spojení nových a inovativních experimentálních projevů s místními a tradičními projevy.
 • Schopnost akci uskutečnit: široká politická podpora a závazek vůči životaschopné a udržitelné infrastruktuře.
 • Zapojení veřejnosti:
  • zapojení místních lidí, zejména menšin a znevýhodněných osob, do akcí,
  • propojení se vzděláváním,
  • strategie rozvoje publika.
 • Řízení: proveditelnost získávání finančních zdrojů a rozpočtu, celková správa a vhodnost struktury pro realizaci akce, plány pro nepředvídané události, marketing a komunikace.

Postup výběru

Soutěž o titul je zahájena šest let předem a titul Evropské hlavní město kultury je udělen čtyři roky před událostí.

Dvoufázové výběrové řízení provádí porota složená z nezávislých odborníků v dotčených zemích:

 • předběžný výběr, po kterém je vypracován užší výběr s doporučeními poroty ohledně měst na užším seznamu,
 • konečný výběr, který probíhá o devět měsíců později, kdy porota doporučí pro udělení titulu jedno město.

Na základě doporučení poroty jmenuje dotčená země EU jedno město, které bude držitelem titulu, a Evropská komise má poté dva měsíce na zveřejnění seznamu měst jmenovaných Evropskými hlavními městy kultury. Podobný postup se používá při jmenování měst z kandidátských či potenciálních kandidátských zemí, avšak v tomto případě je za jmenování odpovědná Komise.

Po jmenování měst poskytuje porota městům návod a podporu při přípravě jejich programů. V tomto období města předkládají pravidelné zprávy o pokroku a zástupci se účastní pravidelných monitorovacích zasedání.

Dopad pandemie COVID-19

S ohledem na pandemii COVID-19 se v pozměňujícím rozhodnutí (EU) 2020/2229 uznává, že v případě evropských hlavních měst kultury jmenovaných na rok 2020 bylo obtížné, ne-li nemožné splnit cíle akce, jejichž předpokladem je mobilita, cestovní ruch, pořádání akcí a účast veřejnosti. Kvůli tomu se mění časový rozvrh uvedený v příloze rozhodnutí č. 445/2014/EU takto:

 • městům Rijeka a Galway byla udělena možnost prodloužit rok 2020, kdy jsou evropskými hlavními městy kultury, do 30. dubna 2021, aniž by se měnil rok jmenování,
 • rok, kdy jsou města Timisoara a Elefsina oprávněna hostit akci Evropské hlavní město kultury, se odkládá z roku 2021 na rok 2023,
 • rok, kdy může kandidátská nebo potenciální kandidátská země požádat o hostitelství akce Evropského hlavního města kultury, se odkládá z roku 2021 na rok 2022.

Evropská hlavní města kultury jmenovaná v letech 2022 až 2025

Pro období 2022 až 2025 byla Evropskými hlavními městy kultury jmenována tato města:

 • 2022: Kaunas (Litva), Esch (Lucembursko) a Novi Sad (Srbsko, kandidátská země).
 • 2023: Veszprém (Maďarsko), Timișoara (Rumunsko) a Elefsina (Řecko).
 • 2024: Tartu (Estonsko), Bodø (Norsko, země ESVO/EHP) a Bad Ischl (Rakousko).
 • 2025: Chemnitz (Německo) a Nova Gorica (Slovinsko, doporučeno).

Zrušení

Rozhodnutím č. 445/2014/EU se ruší rozhodnutí č. 1622/2006/ES.

ODKDY SE TATO ROZHODNUTÍ POUŽIJÍ?

 • Rozhodnutí č. 445/2014/EU se použije od 4. května 2014.
 • Pozměňující rozhodnutí (EU) 2020/2229 se použije od 1. ledna 2021.

KONTEXT

Od poloviny 80. let dvacátého století, kdy byla iniciativa Evropská hlavní města kultury zahájena, vzrostlo uznání úlohy kultury ve městech jako katalyzátoru tvořivosti, sociální a územní soudržnosti, zaměstnanosti a růstu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 a o zrušení rozhodnutí č. 1622/2006/ES (Úř. věst. L 132, 3.5.2014, s. 1–12)

Následné změny rozhodnutí č. 445/2014/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2229 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 (Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 116–119)

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/809 ze dne 19. května 2015 o jmenování evropských hlavních měst kultury pro rok 2019 v Bulharsku a Itálii (Úř. věst. L 128, 23.5.2015, s. 20)

Rozhodnutí Rady 2014/352/EU ze dne 21. května 2014 o jmenování evropského hlavního města kultury pro rok 2018 v Nizozemsku (Úř. věst. L 175, 14.6.2014, s. 26)

Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/353/EU ze dne 21. května 2014 o praktických a procesních opatřeních za účelem jmenování tří odborných členů poroty pro výběr a monitorování pro akci „Evropská hlavní města kultury“ pro roky 2020 až 2033 Radou (Úř. věst. L 175, 14.6.2014, s. 27–30)

Poslední aktualizace 02.02.2021

Top