EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_05_006_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
05.Libera circulație a lucrătorilor și politica socială
Volumul 06

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

05.   Libera circulație a lucrătorilor și politica socială

Volumul 006

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2000

L 302

57

 

 

32000L0079

 

 

 

Directiva 2000/79/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA) (Text cu relevanță pentru SEE)

3

2000

L 303

16

 

 

32000L0078

 

 

 

Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă

7

2001

L 014

16

 

 

32001R0089

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 89/2001 al Comisiei din 17 ianuarie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității

14

2001

L 082

16

 

 

32001L0023

 

 

 

Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități

20

2001

L 136

17

 

 

32001L0025

 

 

 

Directiva 2001/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind nivelul minim de formare a navigatorilor

26

2001

L 187

1

 

 

32001R1386

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1386/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 (Text cu relevanță pentru SEE)

51

2001

L 195

46

 

 

32001L0045

 

 

 

Directiva 2001/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 de modificare a Directivei 89/655/CEE a Consiliului privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE)] (Text cu relevanță pentru SEE)

54

2001

L 196

26

 

 

32001D0548

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 2001 privind constituirea unui comitet în domeniul pensiilor suplimentare [notificată cu numărul C(2001) 1775] (Text cu relevanță pentru SEE)

58

2001

L 206

1

 

 

32001L0019

 

 

 

Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 mai 2001 de modificare a directivelor 89/48/CEE și 92/51/CEE ale Consiliului privind sistemul general de recunoaștere a calificărilor profesionale și a directivelor 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE și 93/16/CEE ale Consiliului privind profesiile de asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moașă, arhitect, farmacist și medic (Text cu relevanță pentru SEE)

60

2002

L 062

17

 

 

32002R0410

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 410/2002 al Comisiei din 27 februarie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității

110

2002

L 080

29

 

 

32002L0014

 

 

 

Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană

120

2002

L 080

35

 

 

32002L0015

 

 

 

Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier

125

2002

L 091

30

 

 

32002D0260

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 martie 2002 privind crearea unui grup de directori generali pentru relațiile dintre partenerii sociali

130

2002

L 170

1

 

 

32002D1145

 

 

 

Decizia nr. 1145/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 privind măsurile comunitare de stimulare în domeniul ocupării forței de muncă (Text cu relevanță pentru SEE)

131

2002

L 177

13

 

 

32002L0044

 

 

 

Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenți fizici (vibrații) [a șaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

136

2002

L 269

15

 

 

32002L0073

 

 

 

Directiva 2002/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă (Text cu relevanță pentru SEE)

143

2002

L 270

10

 

 

32002L0074

 

 

 

Directiva 2002/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 80/987/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvabilității angajatorului (Text cu relevanță pentru SEE)

149

2002

L 308

1

 

 

32002R1991

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1991/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 octombrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

153

2002

L 324

14

 

 

32002R2104

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2104/2002 al Comisiei din 28 noiembrie 2002 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate și a Regulamentului (CE) nr. 1575/2000 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului cu privire la lista variabilelor privind educația și formarea și codificarea care urmează a fi folosită pentru transmiterea datelor începând cu anul 2003

155

2003

C 218

1

 

 

32003D0913(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 de constituire a Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (2003/C 218/01) (Text cu relevanță pentru SEE)

161

2003

L 005

16

 

 

32003D0008

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor și cererilor de locuri de muncă [notificată cu numărul C (2002) 5236] (Text cu relevanță pentru SEE)

165

2003

L 042

38

 

 

32003L0010

 

 

 

Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot) [a șaptesprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

169

2003

L 069

1

 

 

32003R0450

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind indicele costului forței de muncă (Text cu relevanță pentru SEE)

176

2003

L 097

48

 

 

32003L0018

 

 

 

Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 martie 2003 de modificare a Directivei 83/477/CEE a Consiliului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (Text cu relevanță pentru SEE)

181

2003

L 124

1

 

 

32003R0859

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 și Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanții unor țări terțe care nu fac obiectul dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie

186

2003

L 169

37

 

 

32003R1216

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1216/2003 al Comisiei din 7 iulie 2003 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicele costului forței de muncă (Text cu relevanță pentru SEE)

190

2003

L 197

13

 

 

32003D0578

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 privind liniile directoare ale politicilor de ocuparea forței de muncă ale statelor membre

198

2003

L 207

25

 

 

32003L0072

 

 

 

Directiva 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății cooperative europene

207

2003

L 235

10

 

 

32003L0041

 

 

 

Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale

219

2003

L 245

25

 

 

32003R1649

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1649/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 privind crearea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1417/76

231

2003

L 245

38

 

 

32003R1654

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1654/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă

234

2003

L 245

41

 

 

32003R1655

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1655/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale,precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1416/76

237

2003

L 271

3

 

 

32003R1851

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1851/2003 al Comisiei din 17 octombrie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității

240

Top