Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:254:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 254, 10 октомври 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 254

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
10 октомври 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1500 на Комисията от 9 октомври 2018 година относно неподновяването на одобрението на активното вещество тирам и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи тирам, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1501 на Комисията от 9 октомври 2018 година относно неподновяването на одобрението на активното вещество пиметрозин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/1502 на Съвета от 8 октомври 2018 година за назначаване на един член и един заместник-член, предложени от Кралство Испания, в Комитета на регионите

7

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1503 на Комисията от 8 октомври 2018 година за установяване на мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Aromia bungii (Faldermann) (нотифицирано под номер С(2018) 6447)

9

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top