EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:472:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 472, 23 ноември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 472

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
23 ноември 2021 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 472/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10468 — NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING / JV) ( 1 )

1

2021/C 472/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10501 — BOUYGUES / DESTIA) ( 1 )

2

2021/C 472/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10424 — FORESTAL ARAUCO / OTPPB / AGRICOLA NEUFUN JV) ( 1 )

3

2021/C 472/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10393 — BROOKFIELD / MODULAIRE) ( 1 )

4

2021/C 472/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10430 — TOWERBROOK / BRUNEAU GROUP) ( 1 )

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 472/06

Обменен курс на еврото — 22 ноември 2021 година

6

2021/C 472/07

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени процент, приложими от 1 декември 2021 r. (Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията)

7


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2021/C 472/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10517 — PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

8

2021/C 472/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10550 — PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

10

2021/C 472/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10489 — BAXTER/HILL-ROM) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

12

2021/C 472/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10465 — Adecco/AKKA) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

14

2021/C 472/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10527 — INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

15

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2021/C 472/13

Публикация на заявление за регистриране на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top