Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:357:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 357, 23 октомври 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 357

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
23 октомври 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 357/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 357/02

Дело C-139/17 P: Жалба, подадена на 20 март 2017 г. от QuaMa Quality Management GmbH срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 17 януари 2017 г. по дело T-225/15 — QuaMa Quality Management GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

2

2017/C 357/03

Дело C-421/17: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 13 юли 2017 г. — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

3

2017/C 357/04

Дело C-422/17: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 13 юли 2017 г. — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

3

2017/C 357/05

Дело C-477/17: Преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия), постъпило на 8 август 2017 г. — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/D. Balandin и др.

4

2017/C 357/06

Дело C-482/17: Жалба, подадена на 9 август 2017 г. — Чешка република/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

4

2017/C 357/07

Дело C-490/17: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 11 август 2017 г. — Passenger Rights sp. z o.o./Deutsche Lufthansa AG

5

2017/C 357/08

Дело C-506/17: Иск, предявен на 18 август 2017 г. — Европейска комисия/Република Словения

6

 

Общ съд

2017/C 357/09

Дело T-411/10 RENV: Решение на Общия съд от 12 септември 2017 г. — Laufen Austria/Комисия (Конкуренция — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП — Глоби — Солидарно наложена глоба на дружество майка и на дъщерното му дружество — Таван от 10 % от оборота — Изчисляване на тавана при отчитане само на оборота на дъщерното дружество за периода на нарушението, предшестващ придобиването му от дружеството майка)

8

2017/C 357/10

Дело T-671/14: Решение на Общия съд от 12 септември 2017 г. — Bayerische Motoren Werke/Комисия (Държавни помощи — Регионални инвестиционни помощи — Помощ на Германия в полза на голям инвестиционен проект на BMW в Лайпциг, свързан с производството на два модела електрически автомобили (i3 и i8) — Решение, с което помощта се обявява за частично съвместима и частично несъвместима с вътрешния пазар — Член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — Член 108, параграфи 2 и 3 ДФЕС — Стимулиращ ефект на помощта — Необходимост от помощта)

8

2017/C 357/11

Дело T-374/15: Решение на Общия съд от 7 септември 2017 г. — VM/EUIPO — DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „Vermögensmanufaktur“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009)

9

2017/C 357/12

Дело T-451/15: Решение на Общия съд от 7 септември 2017 г. — AlzChem/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи във връзка с производство за контрол на държавни помощи — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свързано със защитата на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит — Задължение за конкретно и индивидуално разглеждане — По-висш обществен интерес)

10

2017/C 357/13

Дело T-572/15: Решение на Общия съд от 8 септември 2017 г. — Aldi/EUIPO — Rouard (GOURMET) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „GOURMET“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „ORIGINE GOURMET“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Спиране на административното производство — Правило 20, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕО) № 2868/95)

10

2017/C 357/14

Дело T-578/16: Решение на Общия съд от 8 септември 2017 г. — Gillet/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Бивш работник по белгийското право — Компенсаторна надбавка, приложима на основание членове 6 и 7 от Решение C(2005) 1287 — Преизчисляване на размера на компенсаторната надбавка от администрацията в рамките на актуализиране на процедурите за управление — Акт с неблагоприятни последици — Акт с чисто потвърдителен характер — Задължение за мотивиране — Искане за връщане на надплатени суми)

11

2017/C 357/15

Дело T-678/16 P: Решение на Общия съд от 12 септември 2017 г. — Siragusa/Съвет (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Прекратяване на служебното правоотношение — Молба за пенсиониране — Изменение на разпоредбите на Правилника след подаване на молбата — Оттегляне на предходно решение — Правна квалификация на обжалваното решение)

12

2017/C 357/16

Дело T-835/16: Определение на Общия съд от 8 септември 2017 г. — Louvers Belgium/Комисия (Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Обществени поръчки за стоки и услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на воали, тапети и вътрешни щори и услуги за поставяне, почистване и поддръжка — Отхвърляне на офертата на оферент — Отмяна на процедурата — Липса на основание за произнасяне — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

12

2017/C 357/17

Дело T-451/17 R: Определение на председателя на Общия съд от 29 август 2017 г. — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Комисия (Обезпечително производство — Изчисляване на емисиите на парникови газове — Биодизел — Съобщение на Европейската комисия BK/abd/ener.c.1(2017)2122195 — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

13

2017/C 357/18

Дело T-181/17: Иск, предявен на 18 август 2017 г. — PC/EASO

13

2017/C 357/19

Дело T-446/17: Жалба, подадена на 15 юли 2017 г. — TK/Парламент

15

2017/C 357/20

Дело T-450/17: Жалба, подадена на 18 юли 2017 г. — Eurosupport — Fineurop support/ЕИРП

16

2017/C 357/21

Дело T-474/17: Жалба, подадена на 1 август 2017 г. — Португалия/Комисия

16

2017/C 357/22

Дело T-476/17: Жалба, подадена на 27 юли 2017 г. — Arysta LifeScience Netherlands/Комисия

17

2017/C 357/23

Дело T-480/17: Жалба, подадена на 3 август 2017 г. — Гърция/Комисия

18

2017/C 357/24

Дело T-487/17: Жалба, подадена на 3 август 2017 г. — UE/Комисия

19

2017/C 357/25

Дело T-511/17: Жалба, подадена на 7 август 2017 г. — Corra González и др./ЕСП

19

2017/C 357/26

Дело T-516/17: Жалба, подадена на 4 август 2017 г. — Imasa, Ingeniería y Proyectos/Комисия и ЕСП

20

2017/C 357/27

Дело T-517/17: Жалба, подадена на 4 август 2017 г. — Grúas Roxu/Комисия и ЕСП

21

2017/C 357/28

Дело T-524/17: Жалба, подадена на 7 август 2017 г. — Folch Torrela и др./ЕСП

21

2017/C 357/29

Дело T-525/17: Жалба, подадена на 7 август 2017 г. — Taberna Ángel Sierra и др./ЕСП

22

2017/C 357/30

Дело T-532/17: Жалба, подадена на 11 август 2017 г. — Coral Venture/ЕСП

22

2017/C 357/31

Дело T-550/17: Жалба, подадена на 12 август 2017 г. — Troszczynski/Парламент

23

2017/C 357/32

Дело T-557/17: Жалба, подадена на 17 август 2017 г. — Liaño Reig/ЕСП

24

2017/C 357/33

Дело T-571/17: Жалба, подадена на 22 август 2017 г. — UG/Комисия

25

2017/C 357/34

Дело T-576/17: Жалба, подадена на 24 август 2017 г. — Mas Que Vinos Global/EUIPO — JESA (EL SEÑORITO)

26

2017/C 357/35

Дело T-595/17: Жалба, подадена на 4 септември 2017 г. — Demp/EUIPO (Изображение на цветовете сиво и жълто)

26

2017/C 357/36

Дело T-598/17: Жалба, подадена на 5 септември 2017 г. — Италия/Комисия

27

2017/C 357/37

Дело T-602/17: Жалба, подадена на 4 септември 2017 г. — Испания/Комисия

27

2017/C 357/38

Дело T-603/17: Жалба, подадена на 5 септември 2017 г. — Република Литва/Европейска комисия

29

2017/C 357/39

Дело T-610/17: Жалба, подадена на 6 септември 2017 г. — ICL-IP Terneuzen и ICL Europe Coöperatief/Комисия

30

2017/C 357/40

Съединени дела T-481/13 и Т-421/15: Определение на Общия съд от 6 септември 2017 г. — Systran/Комисия

31

2017/C 357/41

Дело T-548/16: Определение на Общия съд от 6 септември 2017 г. — Clarke/EUIPO

32

2017/C 357/42

Дело T-549/16: Определение на Общия съд от 6 септември 2017 г. — Papathanasiou/EUIPO

32

2017/C 357/43

Дело T-550/16: Определение на Общия съд от 6 септември 2017 г. — Dickmanns/EUIPO

32


BG

 

Top