EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:056:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 056, 26 февруари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.056.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 56

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
26 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 174/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността по отношение на идентификацията на лицата в контекста на споразуменията за взаимно признаване на ОИО (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 175/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (1)

7

 

*

Регламент (ЕС) № 176/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013—2020 година (1)

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 177/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/105/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 24 февруари 2014 година за изменение на Решение 2004/3/ЕО по отношение на приложимите класове на Съюза (нотифицирано под номер C(2014) 1081)  (1)

16

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top