EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:108:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 108, 29 април 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.108.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 108

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
29 април 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 350/2009 на Комисията от 28 април 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 351/2009 на Комисията от 28 април 2009 година за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в член 29 от Регламент (ЕО) № 1282/2006

3

 

*

Регламент (ЕО) № 352/2009 на Комисията от 24 април 2009 година за приемане на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

4

 

*

Регламент (ЕО) № 353/2009 на Комисията от 28 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

20

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/350/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 април 2009 година относно искането на Ирландия да приеме Решение 2008/381/ЕО на Съвета за създаване на Европейска мрежа за миграцията (нотифицирано под номер C(2009) 2708)

53

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2009/351/ОВППС на Съвета от 27 април 2009 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

54

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top