EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:279:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 279, 23 октомври 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 279

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
23 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1230/2007 на Комисията от 22 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1231/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1232/2007 на Комисията от 22 октомври 2007 година за дерогация от регламенти (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 1964/2006 и (ЕО) № 1002/2007 относно датите за подаване на заявленията и издаване на лицензиите за внос през декември 2007 г. във връзка с тарифните квоти в сектора на ориза

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1233/2007 на Комисията от 22 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 885/2006 относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР

10

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/676/ЕО

 

*

Решение № 1/2007 на Съвместния комитет ЕС — Мексико от 14 юни 2007 година относно приложение III към Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕС — Мексико от 23 март 2000 г. по отношение определянето на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничество

15

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/677/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2007 година относно военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република

21

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top