EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:219:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 219, 17 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 219

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
17 юни 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 219/01

Неприложимост на регламента към операцията, за която е постъпило уведомление (Дело M.7538 — Knorr Bremse/Vossloh) ( 1 )

1

2016/C 219/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8047 — Inter IKEA Holding/Parts of INGKA Holding) ( 1 )

1


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2016/C 219/03 CON/2016/11

Становище на Европейската централна банка от 11 март 2016 година относно а) предложение за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и б) предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CОN/2016/11)

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 219/04

Обменен курс на еврото

10

2016/C 219/05

Решение на Комисията от 16 юни 2016 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино

11

2016/C 219/06

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтните ставки/сконтовите лихвени проценти за 28 държави членки, приложими от 1 юли 2016 г.(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. ( ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1 )

27


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 219/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8079 — RPC Group/British Polythene Industries) — Дело — кандидат за опростена процедура ( 1 )

28

2016/C 219/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7946 — PAI/Nestlé/Froneri) ( 1 )

29


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top