EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:010:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 10, 15 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 10

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
15 януари 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 010/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4920 — Haniel/Schmidt-Ruthenbeck/Metro) (1)

1

2009/C 010/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5295 — Teva/Barr) (1)

1

2009/C 010/03

Съобщение на Комисията — Рекапитализация на финансовите институции в условията на настоящата финансова криза: ограничаване на помощта до необходимите минимални равнища и предпазни мерки срещу излишното нарушаване на конкуренцията (1)

2


 

III   Подготвителни актове

 

КОМИСИЯ

2009/C 010/04

Законодателни предложения, приети от Комисията

11


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 010/05

Обменен курс на еврото

15

2009/C 010/06

Последна публикация на документи COM, различни от законодателните предложения, и законодателни предложения, приети от КомисиятаОВ C 208, 15.8.2008 г.

16

2009/C 010/07

Документи COM, различни от законодателните предложения, приети от Комисията

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 010/08

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

20


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 010/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5418 — Blackfriars/Vink Holding) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

21

2009/C 010/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

22


 

2009/C 010/11

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top