Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0089-20141213

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/89/EÜ, 10. november 2003, millega muudetakse direktiivi 2000/13/EÜ toidu koostisosi puudutavate andmete osas (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/89/2014-12-13

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

02003L0089 — ET — 13.12.2014 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2003/89/EÜ,

10. november 2003,

millega muudetakse direktiivi 2000/13/EÜ toidu koostisosi puudutavate andmete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 308, 25.11.2003, p.15)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, 25. oktoober 2011,

L 304

18

22.11.2011

Top