Συμφωνία του Παρισιού – Σύμβαση –Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

H Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή αποτελεί την πρώτη οικουμενική, νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2016 και κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 2016.

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τη συμφωνία και άλλα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά έγγραφα