Sprejmi Ne sprejmem

EUR-Lex Dostop do prava EU

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Postopki pravnega urejanja

Na tej strani lahko spremljate postopek sprejemanja zakonodajnega predloga, in sicer od oblikovanja predloga do sprejema končnega zakonodajnega akta.

Prikazan je tudi časovni potek sprejemanja predloga v vseh institucijah in organih EU, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku.

Na voljo so tudi podrobnejše informacije o odločitvah posameznih institucij, načinu odločanja, pristojnih službah, pravni podlagi določenega akta itd.