Legislativní postupy

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 

Postup legislativního návrhu lze sledovat od chvíle, kdy je předložen, až do doby, kdy je přijato konečné znění zákona.

Celý postup (se všemi zásahy orgánů a institucí účastnících se rozhodovacího procesu) je znázorněn v našem časovém přehledu.

K dispozici jsou rovněž odkazy na podrobné informace o rozhodnutích jednotlivých orgánů a způsobu, jak k nim tyto orgány dospěly, o příslušných útvarech a odděleních, o právním základu daného aktu atd.