Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Jurisprudentie

Zoeken naar of bladeren in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie

 1. Arresten en beschikkingen over:
  • zaken die door EU-instellingen, EU-landen of rechts- en natuurlijke personen zijn aangespannen tegen EU-instellingen of de Europese Centrale Bank
  • zaken tegen EU-landen wegens niet-naleving van een verplichting uit de Verdragen
  • prejudiciële vragen van een nationale rechtbank in verband met de geldigheid en de interpretatie van de EU-wetgeving
  • geschillen tussen de EU en haar personeelsleden
 2. Conclusies en standpunten van de advocaten-generaal
 3. Adviezen van het Hof over ontwerp-overeenkomsten tussen de EU en niet-EU-landen of internationale organisaties