EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Jurisprudentie

In deze rubriek vindt u jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waaronder:

 • Arresten en beschikkingen over:
  • zaken die door EU-instellingen, EU-lidstaten, bedrijven, organisaties of personen aanhangig gemaakt zijn tegen handelingen of nalatigheid van een instelling, orgaan of instantie van de EU
  • zaken die tegen lidstaten zijn aangespannen omdat zij hun verplichtingen uit hoofde van de EU-verdragen niet zijn nagekomen
  • verzoeken van nationale gerechten om een prejudiciële beslissing over de geldigheid of interpretatie van het EU-recht
  • geschillen tussen de EU en haar personeel.
 • Conclusies en standpunten van de advocaten-generaal
 • Adviezen van het Hof van Justitie over ontwerpovereenkomsten tussen de EU en niet-EU-landen of internationale organisaties

Bij die documenten vindt u ook uitgebreide juridische analyses en links naar relevante informatie (bv. wetgeving die wordt beïnvloed of geïnterpreteerd door een rechterlijke beslissing, handelingen die in de jurisprudentie worden aangehaald enz.). In de meeste gevallen zijn ook samenvattingen van besluiten en verwijzingen naar verwante academische artikelen beschikbaar.


Hoe kunt u zoeken in deze rubriek?

Links op deze pagina vindt u verschillende zoekmogelijkheden.

 • Digitale jurisprudentie geeft rechtstreeks toegang tot alle uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie per collectie en per periode.
 • In het Repertorium op de rechtspraak vindt u alle documenten van deze rubriek, verdeeld over negen domeinen en verscheidene subdomeinen.
 • Zoeken in jurisprudentie leidt naar een uitgebreid zoekformulier met vele opties. U zoekt hiermee uitsluitend in “Jurisprudentie”.

  Bovenaan het zoekformulier kunt u aangeven waar u wilt zoeken: i) alleen in documenten die zijn verschenen in de Jurisprudentie; ii) ook in samenvattingen.

 • De link Pas verschenen leidt naar een pagina waarop u alle documenten vindt die in de laatste veertien dagen zijn verschenen.

U kunt ook met vier basiscriteria zoeken: