EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Europos Centrinis Bankas

Pagalba Išplėstinė paieška

Europos Centrinis Bankas (ECB) yra ES institucija, veikianti pagal aiškiai apibrėžtas taisykles, įtvirtintas pirminėje ir antrinėje ES teisėje. Vykdydamas savo užduotis, ECB gali priimti teisės aktus ir teikti bei skelbti nuomones dėl siūlomų teisės aktų, susijusių su jo kompetencijos sritimis. Šiame skirsnyje rasite visus ECB teisės aktus, įskaitant dalinius pakeitimus, klaidų ištaisymus ir konsoliduotas redakcijas, kurie yra prieinami visomis atitinkamomis ES oficialiosiomis kalbomis, taip pat ECB veiklai svarbią teismų praktiką.