EUR-Lex Rochtain ar dhlí an Aontais Eorpaigh

Fill ar leathanach baile EUR-Lex

Is sliocht ón suíomh gréasáin EUR-Lex atá sa doiciméad seo

An Banc Ceannais Eorpach

Cabhair Cuardach casta

Is institiúid de chuid an Aontais é an Banc Ceannais Eorpach (BCE) a oibríonn faoi rialacha a shainítear go soiléir, ar rialacha iad is féidir is féidir a aimsiú i ndlí príomha agus tánaisteach an Aontais. Agus a chúraimí á gcomhlíonadh aige, is féidir le BCE gníomhartha dlí a ghlacadh agus tuairimí a sholáthar agus a fhoilsiú maidir le reachtaíocht bheartaithe laistigh dá réimsí inniúlachta. Sa rannán seo, tiocfaidh tú ar ghníomhartha dlí uile BCE – leasuithe, ceartúcháin agus leaganacha comhdhlúite ina measc – i dteangacha ábhartha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh, chomh maith le cásdlí atá ábhartha do BCE.