EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Euroopan keskuspankki

Ohje Tarkennettu haku

Euroopan keskuspankki (EKP) on EU:n toimielin, jonka toiminta perustuu EU:n primaarioikeudessa ja johdetussa oikeudessa selkeästi määriteltyihin sääntöihin. EKP voi tehtäviensä hoitamiseksi antaa säädöksiä ja lisäksi antaa ja julkaista säädösehdotuksia koskevia lausuntoja toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Tähän osioon on koottu kaikki EKP:n säädökset – mukaan lukien muutokset, oikaisut ja konsolidoidut toisinnot – kaikilla asiaan liittyvillä EU:n virallisilla kielillä sekä EKP:n toimintaan liittyvä oikeuskäytäntö.