EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kutatás és fejlesztés

Az Európa Unió (EU) jelenlegi kutatás- és technológiafejlesztésének, valamint űrpolitikájának jogalapját az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) XIX. címe alatt bevezetett 179–189. cikkei képezik. A politika főbb céljai az EUMSZ 179. cikkének értelmében a következők:

  • olyan európai kutatási térség létrehozása, amelyen belül a kutatók, a tudományos ismeretek és a technológiák szabadon áramlanak; és
  • az EU tudományos, technológiai és innovációs kiválóságának erősítése a globális szintű versenyképesség ösztönzése és az EU támogatása céljából stratégiai prioritásainak teljesítésében.

A politika az évek során jelentős mértékű fejlődésen ment keresztül, különösen 1984 óta, amikor elindították az első többéves európai kutatási keretprogramot. Az első keretprogram szerény célja a versenyt megelőző kutatási és innovációs tevékenységekre irányuló határokon átnyúló együttműködés támogatása volt (az általában versenyben álló szervezetek által közösen végzett K+F-tevékenységek új, esetlegesen mindkettejük számára hasznot hozó, kereskedelemben alkalmazható technológiák fejlesztése céljából). A 2021–2027 közötti időszakra szóló, kilencedik, legutóbbi keretprogram, a Horizont Európa jelenleg a világ legnagyobb kutatási és innovációs programja.

A keretprogram végrehajtása az EUMSZ 182. cikkének (3) bekezdésével összhangban egyedi programok útján történik, amelyek meghatározzák a keretprogram végrehajtásának valamennyi tevékenységen belüli részletes szabályait, rögzítik időtartamát, és megállapítják a végrehajtás költségvetését.

Az uniós kutatási programok az uniós versenyképesség fokozására irányuló törekvés mellett az együttműködést és a befogadást is előmozdítják a következők révén:

  • sokféle típusú szervezet bevonása a kutatási intézményektől, az iparágon, a kis- és középvállalkozásokon és a tudományos élet képviselőin keresztül a magánszemélyekig (az uniós és EU-n kívüli) országok földrajzi kiterjedése alapján; valamint
  • kutatási és technológiafejlesztési kapacitás fejlesztése a kevésbé fejlett régiókban az EU strukturális és kohéziós politikájának keretében a régiók közötti eltérések megszüntetése céljából.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Top