EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistike u pogledu prijevoza putnika, tereta i pošte u zračnom prometu

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Uredba (EZ) br. 437/2003 o prikupljanju statističkih podataka o prijevozu putnika, tereta i pošte u zračnom prometu

Uredba (EZ) br. 1358/2003 o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 437/2003

ČEMU SLUŽE OVE UREDBE?

Radi oblikovanja svoje politike zračnog prometa, EU mora imati na raspolaganju usporedive, dosljedne, sinkronizirane i redovite statističke podatke o opsegu i razvoju prijevoza putnika, tereta i pošte u zračnom prometu unutar EU-a. Uredbom (EZ) br. 437/2003 stoga se nastoji uspostaviti pouzdana baza statističkih podataka u tu svrhu.

Dopunjena je Provedbenom uredbom (EZ) br. 1358/2003 koja sadržava važne metodološke podatke, primjerice kategorije zračnih luka na kojima se temelje obveze izvješćivanja, dodatne definicije i smjernice za šifriranje.

KLJUČNE TOČKE

Cilj Uredbe (EZ) br. 437/2003 jest prikupljanje pouzdanih, redovitih, ažuriranih, usklađenih i usporedivih informacija o prijevozu putnika, tereta i pošte u zračnom prometu. Zajedničko prikupljanje podataka na osnovi usporedbe i usklađivanja omogućuje opskrbljivanje integriranog sustava pouzdanim, dosljednim i brzim informacijama.

Svaka država članica EU-a mora prikupljati statističke podatke o:

  • putnicima;
  • teretu i pošti;
  • dionicama leta;
  • raspoloživim putničkim sjedalima;
  • kretanjima zrakoplova.

Svaka država članica EU-a mora prikupljati i sve podatke utvrđene za sve zračne luke na državnom području EU-a s više od 150 000 putničkih jedinica godišnje. Statistički podatci s manje detalja moraju se prikupljati za zračne luke s između 15 000 i 150 000 putničkih jedinica, dok zračne luke s manje od 15 000 putničkih jedinica ne moraju podnositi izvješća.

Ako je moguće, prikupljanje podataka mora se temeljiti na dostupnim izvorima, svodeći time na najmanju mjeru opterećenost davatelja podataka. Oni davatelji podataka koje države članice EU-a pozovu da dostave informacije dužni su dostaviti istinite i potpune informacije unutar propisanih vremenskih rokova.

Prikupljanje podataka mora se temeljiti na potpunim podatcima, osim ako Europska komisija utvrdi druge standarde točnosti. Države članice EU-a moraju prenijeti Eurostatu rezultate obrade podataka, uključujući podatke proglašene povjerljivima.

Na zahtjev Komisije, države članice EU-a moraju dostaviti sve informacije u vezi s korištenim metodama za prikupljanje podataka, kao i svaku značajnu promjenu u korištenju tih metoda.

Uredbom (EZ) br. 1358/2003 utvrđuje se popis zračnih luka EU-a (osim onih koje imaju samo povremeni komercijalni promet).

Sadržava vrlo važne metodološke informacije, primjerice kategorije zračnih luka, na temelju kojih se utvrđuju obveze izvješćivanja, kao i dodatne definicije i smjernice za šifriranje.

OTKAD SE OVE UREDBE PRIMJENJUJU?

Uredba (EZ) br. 437/2003 primjenjuje se od 31. ožujka 2003.

Uredba (EZ) br. 1358/2003 primjenjuje se od 21. kolovoza 2003.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu (SL L 66, 11.3.2003., str. 1.–8.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 437/2003 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba Komisije (EZ) br. 1358/2003 od 31. srpnja 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu i o izmjeni njezinih priloga I. i II. (SL L 194, 1.8.2003., str. 9.–33.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 13.04.2018

Top