EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktiva ima za cilj smanjenje broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih u prometnim nesrećama na cestovnoj mreži EU-a tako što će se cestovna infrastruktura učiniti sigurnijom.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 2008/96/EZ izmijenjena je Direktivom (EU) 2019/1936 koja je dijelom trećeg paketa mjera Europske komisije „Europa u pokretu”.

Prema ovim izmjenama, direktiva zahtijeva od zemalja EU-a da uspostave i provode postupke koji se odnose na:

 • procjene učinka na sigurnost na cestama,
 • revizije sigurnosti na cestama,
 • provjere sigurnosti na cestama,
 • procjene sigurnosti na cestama na razini cijele mreže,
 • razmjenu najboljih praksi i njihovo stalno poboljšavanje.

Područje primjene

Izmijenjena direktiva ima prošireno područje primjene. Ona se odnosi na:

 • ceste koje su dio transeuropske cestovne mreže, na autoceste i na druge primarne ceste, neovisno o tome jesu li one u fazi projektiranja, u izgradnji ili u upotrebi;
 • druge ceste koje se nalaze izvan gradskih područja, koje nemaju neposredan pristup susjednim zemljištima i koje se izvode upotrebom sredstava EU-a, uz iznimku cesta koje nisu otvorene za opći promet motornih vozila.

Procjena sigurnosti na cestama

 • Članice EU-a moraju izvesti procjene sigurnosti na cestama na razini cijele mreže, najkasnije do 2024., a nakon toga svakih 5 godina, na cijeloj cestovnoj mreži u upotrebi, a na koju se odnosi ova direktiva. Te procjene moraju procijeniti rizik od nesreća i jakosti udara na temelju sljedećeg:
  • vizualnog pregleda, na samoj lokaciji ili elektroničkim sredstvima, projektnih značajki ceste; i
  • analize dionica cestovne mreže koje su u upotrebi dulje od 3 godine i na kojima je zabilježen velik broj ozbiljnih nesreća s obzirom na protok prometa.
 • Na temelju nalaza procjena sigurnosti moraju se provoditi ciljane provjere sigurnosti na cestama ili po potrebi korektivne mjere.
 • Periodične provjere sigurnosti se također moraju provoditi, dovoljno često kako bi se zajamčile primjerene razine sigurnosti za dotičnu cestovnu infrastrukturu.
 • Posebne potrebe nezaštićenih sudionika kao što su biciklisti i pješaci moraju se sustavno uzimati u obzir u svim postupcima za upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture.
 • Provjere sigurnosti moraju se objavljivati radi naglašavanja razine sigurnosti cestovne infrastrukture unutar EU-a.

Cestovne oznake i prometni znakovi

 • Postojeći i budući postupci za cestovne oznake i prometne znakove moraju se fokusirati na čitljivost i vidljivost za ljudske vozače i automatizirane sustave za pomoć vozaču.
 • Skupina stručnjaka koju osniva Komisija mora najkasnije do lipnja 2021. procijeniti priliku za utvrđivanje zajedničkih pravila, uzimajući u obzir:
  • interakciju između različitih tehnologija za pomoć vozaču i infrastrukture;
  • učinak meteoroloških i atmosferskih pojava te gustoće prometa na cestovne oznake i prometne znakove na području EU-a;
  • vrstu i učestalost aktivnosti održavanja potrebnih za različite tehnologije, uključujući procjenu troškova.

Informiranje i transparentnost

 • Države članice dostavljaju popis Komisiji svih autocesta i primarnih cesta u svojim mrežama, kao i onih cesta koje su izuzete jer imaju nizak rizik za sigurnost, do 17. prosinca 2021.
 • Komisija mora objaviti europsku kartu cestovne mreže u okviru područja primjene ove Direktive, dostupnu na internetu, naglašavajući različite kategorije prema razini njihove sigurnosti.

OD KADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

 • Direktiva 2008/96/EU primjenjuje se od 19. prosinca 2008. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 19. prosinca 2010.
 • Direktiva (EU) 2019/1936 primjenjuje se od 16. prosinca 2019., a zakoni u zemljama EU-a moraju biti usklađeni s ovom direktivom do 17. prosinca 2021.

POZADINA

Više informacija može se pronaći ovdje:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture (SL L 319, 29.11.2008., str. 59.–67.)

Naknadne izmjene Direktive 2008/96/EZ ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.–128.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 04.03.2020

Top