EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poduzeća za cestovni prijevoz ili putnički promet: operativna pravila

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Uredba (EZ) br. 1071/2009 o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika

Uredba (EU) 2020/1055 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 radi njezina prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

Uredba (EZ) br. 1071/2009

 • u njoj se navode pravila za poduzeća koja žele ući u sustav cestovnog prijevoza (cestovni prijevoz dobara) i putničkog prometa te biti aktivna u njima;
 • primjenjuje se na poduzeća osnovana u EU-u koja su aktivna (ili imaju namjeru biti aktivnima) u prijevozu dobara ili ljudi u zamjenu za naknadu.

Uredbom o izmjeni (EU) 2020/1055 ažuriraju se pravila za bavljenje djelatnosti cestovnog prijevoznika radi suzbijanja pojave fiktivnih poduzeća* i nepravednog tržišnog natjecanja.

KLJUČNE TOČKE

Poduzeća aktivna u djelatnosti cestovnog prijevoznika moraju:

 • imati stvarni i stabilni poslovni nastan u jednog od država EU-a;
 • imati dobar ugled;
 • imati odgovarajući financijski položaj; i
 • imati potrebnu stručnu osposobljenost.

Upravitelj prijevoza

Svako poduzeće za cestovni prijevoz mora imenovati upravitelja prijevoza koji je odgovoran za kontinuirano upravljanje prijevoznom djelatnošću tog poduzeća. Taj upravitelj mora boraviti u EU-u i biti stvarno povezan s poduzećem, na primjer kao zaposlenik, direktor ili dioničar.

Kako postati cestovni prijevoznik

 • Poduzeće koje želi biti aktivno u djelatnosti cestovnog prijevoza mora imati poslovni nastan u nekoj od država EU-a s poslovnim prostorom u toj državi EU-a gdje čuva svu dokumentaciju (računovodstvena dokumentacija, kadrovska dokumentacija, dokumentacija koja sadrži podatke o trajanju vožnje i odmora itd.), a koja je potrebna za poslovanje.
 • Poduzeće mora imati na raspolaganju najmanje jedno vozilo registrirano u toj državi EU-a (nakon dobivanja dozvole) te imati poslovni centar u toj državi koji raspolaže potrebnom tehničkom opremom i uređajima za upravljanje vozilima.
 • Dodatno:
  • ni poduzeće ni upravitelj ne smiju biti osuđivani za povrede određenih nacionalnih pravila i pravila EU-a koja se odnose na cestovni prijevoz;
  • poduzeće mora biti sposobno ispuniti svoje financijske obveze;
  • upravitelj mora proći obvezni pisani ispit koji se može dopuniti usmenim ispitom.

Dozvola i praćenje

 • Države EU-a moraju imenovati jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za:
  • proučavanje zahtjeva koja su uložila poduzeća;
  • izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti cestovnoga prijevoznika;
  • izjavu da fizička osoba jest/nije sposobna upravljati prijevoznom djelatnošću poduzeća;
  • provjeravanje ispunjava li poduzeće sve zahtjeve.
 • Nadležna tijela također su odgovorna za praćenje prijava poduzeća za registraciju u roku od tri mjeseca. Usto, ona mogu proglasiti poduzeća nesposobnima za upravljanje prijevoznom djelatnošću.

Pojednostavljenje i administrativna suradnja

 • Svaka država EU-a mora voditi nacionalni elektronički upisnik poduzeća kojima je odobrena aktivnost u djelatnosti cestovnog prijevoznika. Nadležna nacionalna tijela odgovorna su za nadziranje podataka u tom upisniku.
 • Nacionalni upisnici moraju biti međusobno povezani, čime se nadležnim tijelima u bilo kojoj državi EU-a omogućava dostupnost nacionalnom elektroničkom upisniku neke druge države EU-a.

Uredba (EU) 2020/1055 kojom se donose izmjene

Glavne promjene uvedene u Uredbu (EZ) br. 1071/2009 Uredbom o izmjeni (EU) 2020/1055 uključuju sljedeće.

 • Zamjenu članka o uvjetima koji se odnose na zahtjev osnivanja prijevoznika (članak 5. Uredbe (EZ) br. 1071/2009) u cilju suzbijanja pojave fiktivnih poduzeća. Time se učvršćuje veza između poslovnog nastana prijevoznika i njegovih aktivnosti.
 • Proširenje pravila kako bi se obuhvatili kombiji koji se koriste u međunarodnom prijevozu (laka gospodarska vozila teška više od 2,5 tone).
 • Zahtijevanje od Europske komisije da donese provedbene akte kojima se utvrđuje popis kategorija, vrsta i stupnjeva težih povreda pravila EU-a.
 • Uvođenje novih administrativnih postupaka kada je upravitelj prijevoza ili poduzeće teže prekršilo pravila EU-a.
 • Uvođenje novih pravila koja se odnose na dobar ugled cestovnih prijevoznika: minimalno razdoblje nakon kojeg upravitelji prijevoza koji su izgubili dobar ugled isti mogu obnoviti iznosi jednu godinu. Upravitelji koji su izgubili dobar ugled moraju dokazati da su pohađali minimalnu razinu obuke ili položili ispit koji dokazuje poznavanje predmeta navedenih u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.
 • Revidiranje Priloga IV. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 u kojem se razjašnjavaju najteže povrede.
 • Zahtijevanje od prijevoznika da na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje potvrdi revizor ili propisno ovlaštena osoba dokažu da za svaku godinu imaju na raspolaganju određene razine kapitala i pričuvi.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

 • Uredba (EZ) br. 1071/2009 primjenjuje se od 4. prosinca 2011.
 • Uredba o izmjeni (EU) 2020/1055 primjenjivat će se od 21. veljače 2022.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Fiktivna poduzeća: poduzeća koja su osnovana s ciljem da se okoriste rupama u zakonu, a pritom ne pružaju nikakve usluge klijentima, nego su paravan za usluge koje pružaju njihovi vlasnici (COM(2013) 122 final).

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.–71.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 1071/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EU) 2020/1055 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa (SL L 249, 31.7.2020., str. 17.–32.)

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi određenih odredbi Uredbe (EZ) br. 1071/2009 o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika u razdoblju od 4. prosinca 2011. do 31. prosinca 2012. (Prvo izvješće Komisije o provedbi određenih odredbi o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika u državama članicama) (COM(2014) 592 final od 25.9.2014.).

Posljednje ažuriranje 09.10.2020

Top