EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Interoperabilnost telematskih aplikacija za teretni promet željezničkog sustava u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1305/2014 – tehnička specifikacija za interoperabilnost u odnosu na podsustav telematskih aplikacija za teretni promet željezničkog sustava u EU-u

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se utvrđuju tehničke specifikacije za interoperabilnost u odnosu na podsustav „telematskih aplikacija za teretni promet” europskog željezničkog sustava.
 • Njome se izvan snage stavlja Uredba (EZ) br. 62/2006.

KLJUČNE TOČKE

Tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI)

 • Interoperabilnost znači sposobnost željezničkog sustava da omogući sigurno i neometano kretanje vlakova kojima se ostvaruju zahtijevane razine učinkovitosti.
 • TSI-ji definiraju tehničke i operativne standarde koje svaki podsustav ili dio podsustava mora ispuniti kako bi se ispunili bitni zahtjevi i osigurala interoperabilnost željezničkog sustava EU-a.
 • Za svaki podsustav potrebno je navesti osnovne zahtjeve i odrediti tehničke specifikacije, posebice u pogledu dijelova i sučelja, kako bi se ispunili ti osnovni zahtjevi.
 • Osnovni zahtjevi uključuju:
  • sigurnost;
  • pouzdanost i raspoloživost;
  • zdravlje;
  • zaštitu okoliša;
  • tehničku kompatibilnost;
  • dostupnost.

Telematske aplikacije za teretni promet

 • Podsustav telematskih aplikacija za putnički i teretni promet definiran je u Direktivi 2008/57/EZ (vidjeti sažetak o Osiguravanju kompatibilnosti željezničkih sustava EU-a).
 • Direktivom (EU) 2016/798 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Direktiva 2008/57/EZ od 16. lipnja 2019. (vidjeti sažetak o Sigurnosti željeznica na području EU-a).
 • Telematske aplikacije za teretni promet uključuju:
  • informacijske sustave (praćenje tereta i vlakova u stvarnom vremenu);
  • ranžirne sustave i sustave usmjeravanja vlakova;
  • sustave rezervacija, plaćanja i fakturiranja;
  • upravljanje vezama s drugim načinima prijevoza;
  • izradu priloženih elektroničkih dokumenata.

Područje primjene

Uredba obuhvaća:

 • definiciju podsustava i područje primjene;
 • osnovne zahtjeve;
 • značajke podsustava;
 • sastavne dijelove interoperabilnosti;
 • ocjenu sukladnosti/prikladnosti sastavnih dijelova za korištenje i provjere podsustava;
 • provedbu, koju provodi Agencija Europske unije za željeznice.

Provedbena uredba (EU) 2018/278 izmjenjuje tehničke priloge (Prilog D2 do Dodatak E) uredbe o

 • strukturi poruka koje razmjenjuju željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture;
 • modelu za podatke i poruku;
 • metapodacima za operativnu bazu podataka za vagone i intermodalne jedinice te
 • definira IT standard za komunikacijski sloj zajedničkog sučelja* koje se upotrebljava za razmjenu poruka između navedenih operatora (željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture).

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

KLJUČNI POJMOVI

Zajedničko sučelje: tehnički alat koji podržava interoperabilnu razmjenu poruka.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) br. 1305/2014 оd 11. prosinca 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav telematskih aplikacija za teretni promet željezničkog sustava u Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 62/2006 (SL L 356, 12.12.2014., str. 438.–488.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 1305/2014 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (SL L 138, 26.5.2016., str. 102.–149.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (SL L 138, 26.5.2016., str. 1.–43.)

Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (preinaka) (SL L 191, 18.7.2008., str. 1.–45.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 16.05.2019

Top