EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaštita podataka

Zaštita podataka odnosi se na pravila u vezi s pravima fizičkih osoba (pojedinaca) na zaštitu njihovih osobnih podataka (bilo kojih informacija koje se odnose na identificiranu živuću osobu ili koja se može identificirati) te obveze javnih tijela, poduzeća i drugih organizacija u vezi sa zaštitom tih podataka.

Pravo na zaštitu osobnih podataka temeljno je pravo sadržano u Povelji EU-a o temeljnim pravima . Pripada nizu vrijednosti zaštićenih u okviru članka 2. Ugovora o Europskoj uniji te se njime pridonosi realizaciji ciljeva EU-a sukladno članku 3. ugovora.

Prema članku 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije svi pojedinci imaju pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. Prema njemu se također od Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije traži da utvrde pravila za zaštitu pojedinaca u odnosu na obradu osobnih podataka od strane institucija, tijela, ureda i agencija EU-a te od strane država članica tijekom provođenja aktivnosti koje su dio prava EU-a.

Sukladno članku 8. Povelje EU-a o temeljnim pravima, osobni se podaci moraju obrađivati pravedno u određene svrhe te na temelju privole dotične osobe ili nekog drugog pravnog temelja utvrđenoga pravom EU-a. Nadalje, svaki pojedinac ima pravo na pristup podacima koji su prikupljeni u vezi s njim te pravo na njihov ispravak. Sukladnost s ovim pravilima bit će podložna kontroli nezavisnog tijela.

S godinama je EU propisao nekoliko zakona radi osiguranja zaštite osobnih podataka, među kojima su propisi u nastavku.

  • Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, poznata kao OUZP (Opća uredba o zaštiti podataka).
  • Direktiva (EU) 2016/680 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija.
  • Uredba (EU) 2018/1725 kojom se utvrđuju pravila za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a i o slobodnom kretanju takvih podataka.
  • Direktiva 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih telekomunikacija.

Osim toga, EU je donio razne instrumente u vezi s prijenosima osobnih podataka u zemlje koje nisu članice EU-a te razne druge aranžmane sa zemljama koje nisu članice EU-a u vezi s prijenosima osobnih podataka. Ti instrumenti uključuju odluke o primjerenosti, standardne ugovorne klauzule i međunarodne sporazume, kao što su Krovni sporazum između EU-a i SAD-a o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela, sporazume o zapisnicima imena putnika (s Australijom, Kanadom i Sjedinjenim Američkim Državama) te program EU-a i SAD-a za praćenje financiranja terorizma.

TAKOĐER VIDJETI

Top