EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kilpailu

Vapaan kilpailun markkinoilla yritykset harjoittavat samaa toimintaa toisistaan riippumatta ja kilpailevat kuluttajista. Toisin sanoen vapailla markkinoilla jokainen yritys on kilpailupaineiden alaisena. Tehokas kilpailu tarjoaa näin yrityksille kilpailullisen ympäristön, mutta samalla myös useita etuja kuluttajille (matalammat hinnat, parempi laatu, enemmän valinnanmahdollisuuksia jne.).

Euroopan unionin kilpailupolitiikalla pyritään takaamaan vapaa ja terve kilpailu unionissa. EU:n kilpailusäännöt (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101-109 artikla) perustuvat viiteen pääperiaatteeseen:

  • yhteismarkkinoiden kilpailun estävät kilpailunvastaiset kaupalliset sopimukset ja menettelytavat sekä määräävän aseman väärinkäyttö on kielletty (kilpailunrajoitukset)
  • komissio valvoo ennaltaehkäisevästi sellaista yritysten keskittymistä, jonka vaikutukset ulottuvat koko Euroopan alueelle (siis varmistaakseen, ettei ehdotettu keskitetty toiminta EU:n markkinoilla aiheuttaisi kilpailun rajoittamista)
  • komissio valvoo EU:n valtioiden myöntämiä tukia, jotka uhkaavat vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa
  • kilpailulle vapautetaan aikaisemmin julkisten monopolien hallitsemat alat, kuten televiestintä-, liikenne- ja energiamarkkinat
  • yhteistyö EU:n ulkopuolisten kilpailuviranomaisten kanssa.

Euroopan komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset täytäntöönpanevat EU:n kilpailusäännöt. Heidän välisensä yhteistyö Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa varmistaa sääntöjen tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen.

KS. MYÖS

Top