EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Malé a střední podniky

Doporučení Komise 2003/361 definuje malé a střední podniky jako společnosti, jejichž počty zaměstnanců a ekonomická váha spadají pod určité limity.

  • Střední podnik má maximálně 250 zaměstnanců, obrat nepřesahující 50 milionů EUR a rozvahu nepřesahující 43 milionů EUR,
  • malý podnik má maximálně 50 zaměstnanců a obrat nebo rozvahu nepřesahující 10 milionů EUR,
  • mikropodnik má maximálně 10 zaměstnanců a obrat nebo rozvahu nepřesahující 2 miliony EUR.

V Evropské unii (EU) je více než 23 milionů malých a středních podniků, které tvoří 99 % podniků a dvě ze tří pracovních míst v soukromém sektoru. MSP jsou hnacím motorem hospodářství.

EU podporuje používání této definice malých a středních podniků jako referenční, a to i členskými státy EU. Kromě toho je závazná pouze pro některé záležitosti, jako je státní podpora a provádění strukturálních fondů nebo jiných programů EU.

Existují různé programy EU, které podporují práci v oblasti malých a středních podniků, zejména program jednotného trhu.

Mezi obecné cíle programu jednotného trhu EU (2021-2027) patří zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména ochrana a posílení postavení veřejnosti, spotřebitelů a podniků, zejména malých a středních podniků.

  • V rámci tohoto programu je k dispozici zvláštní rozpočet (1 miliarda EUR) na projekty a činnosti týkající se malých a středních podniků. Hlavním cílem je pomoci řešit klíčové výzvy, kterým tyto podniky čelí z hlediska konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Činnosti podporované v rámci složky tohoto programu pro malé a střední podniky se rovněž zaměřují na cíle, jako je podpora podnikání, nové podnikatelské příležitosti (včetně přístupu na trhy), posílení konkurenceschopnosti průmyslových ekosystémů a rozvoj průmyslových hodnotových řetězců.
  • Projekty a činnosti podporované v rámci složky tohoto programu pro malé a střední podniky jsou obvykle realizovány poskytovateli podpory a dalšími subjekty zapojenými do spolupráce s malými a středními podniky. Některé z těchto projektů také poskytují financování třetích stran malým a středním podnikům, které se podílejí na navrhování, testování a zavádění řešení nebo služeb.
  • Program jednotného trhu a jeho složka pro malé a střední podniky nejsou investičním programem. Podnikatelské investice budou podporovány i dalšími nástroji EU, jako je InvestEU a strukturální fondy.

VIZ TAKÉ

Top